Nyheter & pressreleaser

23 februari 2018
Struktanalys kommenterar KiD

{readonline}Ser meddelandet konstigt ut? Läs det online.{/readonline}
struktanalys

Struktanalys kommenterar KiD.

Struktanalys vs KID (Key Investor Document)
Sedan 1/1-18 ska alla strukturerade produkter som emitteras inom EU ha en s.k KID (Key Investor Document) eller ett Basfaktablad som det ibland kallas på svenska. KIDen är en produkt av en europeisk reglering och med det följer vissa mer eller mindre väntade för- och nackdelar. 
En av de uppenbara nackdelarna är att de s.k "Resultatscenarierna" beror på hur aktierna gått historiskt. Därför kommer en KID på en produkt med underliggande aktier eller index som gått dåligt se sämre ut än en KID på aktier eller index som gått bra. Är det verkligen en bra grund för att jämföra produkter? Speciellt om man tänker på att samma myndighet varit mycket noga med att fondbolagen måste skriva att "historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning" blir det ju nästan lite parodiskt.

Läs hela nyhetsbrevet där vi följer upp Garantums tidigare inlägg i frågan och tittar närmare på Garantums autocall 3299.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev? {unsubscribe}Avbeställ{/unsubscribe}

06 februari 2018
Nyhetsbrev Topp Tre - Februari

{readonline}Ser meddelandet konstigt ut? Läs det online.{/readonline}

Nyhetsbrev Februari 2017

struktanalys

På StruktAnalys just nu

  • 43 produkter totalt.
  • 16 Autocall, 8 med rating 4 eller högre
  •  6  Sprinter, 3 med rating 4 eller högre.
  •  7  Indexobligationer, 4 med rating 4 eller högre.

Topp Tre

rrrrr Sprinter Kvinnligt Ledarskap 4

rrrrr 1733 Autocall Norden 

rrrr    Autocall Sverige & Europa 3299


Viktig information ang. Riskindikatorn

I och med att det nya regelverket om Priip´s trädde i kraft i samband med årsskiftet kommer branschen att gå över från den riskindikator som utvecklades av branschorganisationen SPIS, till den nya riskindikator som gäller för Priip´s KID.

Det innebär att Struktanalys också går över till att beskriva risken i enlighet med det nya regelverket. Det som kan vara viktigt att känna till är att den nya risken kombinerar marknads- och kreditrisk i en indikator; det betyder t.ex. att en given struktur kan ha olika risk om den ges ut med två olika emittenter.

Marknadsrisken beräknas också som en "VaR risk" d.v.s den bedömer risken utifrån de sämsta utfallen. Den tidigare risken "Normalrisk" kan sägas beskriva risken över samtliga möjliga negativa utfall medan den nya ser mer på de mest extrema utvallen. Den är alltså lik den tidigare "extremrisken" förutom att den också tar hänsyn till kreditrisken.

- Vi tycker egentligen att den tidigare beskrivningen av risk var mer "korrekt" eller åtminstone beskrev faktisk risk på ett bättre sätt. Finns det intresse för att se den gamla risken kan vi i enstaka fall ta fram den och vid löpande intresse kan vi diskutera möjligheten att tillhandahålla tjänster för det.


Djupare analys av produkter med rating 4-5

Vi kommer inom kort att kunna erbjuda arrangörer en fördjupad analys av de produkter som erhåller 4 och 5 i vår rating. I den rapporten tydliggörs varför produkten har fått en hög rating och hur den står sig jämfört med andra produkter i samma produktkategori. Skicka oss ett mail och anmäl intresse för denna analys så återkommer vi när den finns i produktion. info@struktanalys.se


Topp rankade produkter på StruktAnalys.

För att kunna kvalitetsäkra rådgivningen tillhandahåller Struktanalys en abonnemangstjänst där anslutna rådgivare, erhåller en oberoende analys och rating av strukturerade produkter som finns på marknaden för teckning. De arrangörer som låter sina produkter analyseras just nu är:

  • GARANTUM         
  • STRUKTURINVEST     
  • EXCEED     
  • MANGOLD         

I detta nyhetsbrev bjuder vi på analyser för tre produkter som uppfyller våra krav om att ha 4 eller högre i rating. Denna typ av analys gör vi för alla produkter som genomgår vår databas och är en del av vårt basutbud. För gratisanalys klicka på respektive produkt nedan.


KVALITETSÄKRA DIN RÅDGIVNING

Sprinter Kvinnligt Ledarskap 4

Har en mycket attraktiv förväntad avkastning i kombination med en relativt låg risk och låg grad av komplexitet. Den förväntade avkastningen bygger på samma simulering som räknar fram produktens risk men tar hänsyn til produktens uppsida i stället för enbart dess nedsida som risken gör. 

Rating: rrrrr


1733 Autocall Norden

Har en attraktiv förväntad avkastning till något lägre risknivå än de flesta autocalls. Den förväntade avkastningen bygger på samma simuleringar som räknade ut den tidigare riskindikatorn men den tar inte bara produktens nedsidan i beaktande utan även dess möjligheter. 

Rating: rrrrr


Autocall Sverige & Europa 3299

Har en attraktiv förväntad avkastning samt en lägre komplexitet än de flesta autocalls. Den förväntade avkastningen bygger på samma simuleringar som räknade ut den tidigare riskindikatorn men den tar inte bara produktens nedsidan i beaktande utan även dess möjligheter. 

Rating:

rrrr              


Hur fungerar ratingfunktionen och varför är den viktig.

1. Ratingen bygger på de viktigaste parametrarna för att fatta beslut om investering.

r Förväntad avkastning 

r Risk 

r Emittentkvalitet 

r Produktkomplexitet 

2. Dessa faktorer vägs samman i vår databas och får ett totalbetyg "rating" mellan 1-5.

4. Ratingen kompletterar risken väl då riskmåttet endast bygger på vad man kan förlora medan den viktigast parametern med rating är den förväntade avkastningen.

5. I det enskilda fallet är investerarens marknadstro viktigare än ratingen. Mäter man över många produkter, är det dock sannolikt att avkastningen från produkter med hög rating blir högre än dem med låg.  


Struktanalys AB i samarbete med Modelity Technologies.


 

Materialet i analyser har sammanställts från källor som Struktanalys AB bedömer som tillförlitliga. Vi tar dock inte ansvar för eventuella felaktigheter eller avvikelser. Analysen ska ses som del av ett beslutsunderlag men bör aldrig användas isolerat för ett investeringsbeslut. Analyser utgör inte investeringsrådgivning då den inte på något sätt tar hänsyn till kundens individuella situation. De sannolikheter som dokumentet beskriver är härledda från de i produkten ingående komponenterna och bygger dessutom på konventionella antaganden om t.ex lognormalfördelade avkastningar. Sannolikheterna är dessutom beroende av den antagna driften i den underliggande varan. Dessa siffror ska därför ses som en vägledning, inte som anspråk på en exakt sanning.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev? {unsubscribe}Avbeställ{/unsubscribe}
 


PressmaterialKontakt

PR & Kommunikation

Marie Tjeder
Telefon: 070-6796013
E-post: marie@struktanalys.se


Prenumerera på våra nyheter


friskrivning

Friskrivning

 

Materialet i analysen har sammanställts från källor som Cardano AB bedömer som tillförlitliga. Vi tar dock inte ansvar för eventuella felaktigheter eller avvikelser. Analysen ska ses som del av ett beslutsunderlag men bör aldrig användas isolerat för ett investeringsbeslut. Analysen utgör inte investeringsrådgivning då den inte på något sätt tar hänsyn till kundens individuella situation. De sannolikheter som dokumentet beskriver är härledda från de i produkten ingående komponenterna och bygger dessutom på konventionella antaganden om t.ex lognormalfördelade avkastningar. Sannolikheterna är dessutom beroende av den antagna driften i den underliggande varan. Dessa siffror ska därför ses som en vägledning, inte som anspråk på en exakt sanning.

kontakt

Kontakt

 

Telefon: 070 517 04 74
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Copyright 2011-2018 Cardano AB. Alla rättigheter reserverade. Skapad av Memoria Konsulting