Nyheter & pressreleaser

16 februari 2015
Uppdaterade analyser på underliggande och emittenter

Nu är alla analyser av underliggande och emittenter uppdaterade per februari. Du kan få en uppfattning om värdering av olika index och aktier samt om sannolikheten för större rörelser. I emittentanalysen ser du b.l.a hur viss emittent förhåller sig till i termer av risk i förhållande till andra utgivare. Med Struktanalys kan du fatta mer välinformerade beslut om strukturerade produkter, inte bara genom analysen av produkterna utan också genom analysen av underliggande och emittenterna


05 oktober 2014
Struktanalys lanserar TestInvest i samarbete med Modelity

TestInvest är ett sätt att interaktivt visualisera investeringen under olika marknadsscenarior och på så sätt enklare förstå hur produkten fungerar.

Genom att man kan förändra scenarior kan man också enklare förstå de viktigaste villkoren i en produkt, t.ex hur en viss barriär kan komma att påverka risk och potentiell avkastning. TestInvest är ett sätt för kunden att prova att investera med fiktiva pengar innan man gör en investering på riktigt.

testinvest


Pressmaterial



Kontakt

PR & Kommunikation

Marie Tjeder
Telefon: 070-6796013
E-post: marie@struktanalys.se


Prenumerera på våra nyheter


friskrivning

Friskrivning

 

Materialet i analysen har sammanställts från källor som Cardano AB bedömer som tillförlitliga. Vi tar dock inte ansvar för eventuella felaktigheter eller avvikelser. Analysen ska ses som del av ett beslutsunderlag men bör aldrig användas isolerat för ett investeringsbeslut. Analysen utgör inte investeringsrådgivning då den inte på något sätt tar hänsyn till kundens individuella situation. De sannolikheter som dokumentet beskriver är härledda från de i produkten ingående komponenterna och bygger dessutom på konventionella antaganden om t.ex lognormalfördelade avkastningar. Sannolikheterna är dessutom beroende av den antagna driften i den underliggande varan. Dessa siffror ska därför ses som en vägledning, inte som anspråk på en exakt sanning.

kontakt

Kontakt

 

Telefon: 070 517 04 74
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Copyright 2011-2018 Cardano AB. Alla rättigheter reserverade. Skapad av Memoria Konsulting