Egenskaper
  Avancerat filterDu kan lägga till max 3 egna kolumner

      1753 Räntebevis Stena
Strukturinvest
02018-04-206 årKreditcertifikat
      1754 Aktieindexobligation Grön Framtid
Strukturinvest
100902018-04-206 årIndexobligation
      1755 Indexbevis Sverige TwinWin
Strukturinvest
130 resp. 10002018-04-205 årSprinter
      1756 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best
Strukturinvest
125902018-04-205 årIndexobligation
      1757 Autocall Svenska Bolag Combo
Strukturinvest
02018-04-201-5 årAutocall
      1758 Autocall Svenska Bolag Combo Premium
Strukturinvest
02018-04-201-5 årAutocall
      1759 Kreditobligation USA High Yield
Strukturinvest
8,5 % indikativt02018-04-205 årKreditobligation
      1761 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond
Strukturinvest
02018-04-205 årHävstångscertifikat
      1762 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond
Strukturinvest
02018-04-205 årHävstångscertifikat
      1763 Marknadswarrant Grön Framtid Bonus
Strukturinvest
02018-04-204 årHävstångscertifikat
friskrivning

Friskrivning

 

Materialet i analysen har sammanställts från källor som Cardano AB bedömer som tillförlitliga. Vi tar dock inte ansvar för eventuella felaktigheter eller avvikelser. Analysen ska ses som del av ett beslutsunderlag men bör aldrig användas isolerat för ett investeringsbeslut. Analysen utgör inte investeringsrådgivning då den inte på något sätt tar hänsyn till kundens individuella situation. De sannolikheter som dokumentet beskriver är härledda från de i produkten ingående komponenterna och bygger dessutom på konventionella antaganden om t.ex lognormalfördelade avkastningar. Sannolikheterna är dessutom beroende av den antagna driften i den underliggande varan. Dessa siffror ska därför ses som en vägledning, inte som anspråk på en exakt sanning.

kontakt

Kontakt

 

Telefon: 070 517 04 74
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Copyright 2011-2018 Cardano AB. Alla rättigheter reserverade. Skapad av Memoria Konsulting