60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(13 stycken)

Typ
  • AC Amerikansk Infrastruktursatsning Combo Optimal Start 4035

Garantum
2020-12-14 5 Autocall

Bild saknas

• Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 4 första veckorna (5 observationer.) en s.k optimal start. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • SPR Svenska Bolag Top Pick Smart Bonus x2 4036

Garantum
1,0
2020-12-14 5 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 30% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2347 Indexbevis Sverige Lock-in & Secure

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
100% vid indexutvecklingen överstigande 110% av startvärdet på någon av de årliga observationerna. 2020-12-17 6 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent med möjlighet till inlåsning av både kapitalskydd och avkastning. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2356 Aktiebevis Nordiska Banker Platå

Strukturinvest
275% indikativt (lägst 225%) mot underliggande bolagskorg vid utveckling upp till 20%
2020-12-17 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av fyra nordiska banker genom en indikativ deltagandegrad om 275 procent vid utveckling upp till 20 procent.

  • 2350 Fondobligation ReaIinvest

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
85 2020-12-17 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden PriorNilsson Realinvest genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2348 Aktieobligation EU Green Deal Fixed Best

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
90 2020-12-17 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 45 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2346 Indexbevis Sverige Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320%
2020-12-17 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2345 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-12-17 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2344 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2020-12-17 1,5-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2343 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Strukturinvest
0 2020-12-17 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Byggbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.