Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(33 stycken)

Typ
  • Aktieobligation Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd nr 3720

Garantum
1,5 90 2019-07-04 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%. För de resterande aktierna erhålls den faktiska utvecklingen. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år. • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under l

  • AC Swedbank & Nordea Smart Bonus 3707

Garantum
2019-06-27 6 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv eller en bonuskupong på indikativt 60% om sämst utvecklad aktie står på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år. • Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under inlösen- och kupongbarriären finns det chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 60% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år.

  • 2046 Autocall Svenska Bolag MAX

Strukturinvest
60 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar vid förfall ut det största av en ackumulerande kupong om indikativt 15 procent och korgutvecklingen. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2050 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2037 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2048 Autocall Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
90 2019-06-28 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2047 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond

Strukturinvest
110 90 2019-06-28 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad om 110 procent. 90 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2045 Indexbevis Swedbank Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-06-28 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Swedbank genom en indikativ deltagandegrad om 600 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2044 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 2043 Aktieobligation Sverige Top Picks Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-06-28 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag