Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(34 stycken)

Typ
  • 2090 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-10-04 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna bolag, inriktade mot el- och energiteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 35 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2088 Aktieobligation Globala Bolag Fixed Best Reforest

Strukturinvest
100 90 2019-10-04 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 globala bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 2 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

  • Sirius Booster Svenska Banker nr 1903

Nord FK
200 2019-09-27 ca 5 Indexobligation

Bild saknas

Booster Svenska Banker erbjuder en fem år lång placering.Produktens avkastning följer en likaviktad korg av de fyra bankerna genom en deltagandegrad om 200 %. Avkastningen motsvarar utvecklingen multiplicerad med korgens deltagandegrad. Skulle någon underliggande aktie inte gå ner mer än 40 % erhålls minst nominellt belopp. Om sämsta aktie har fallit med mer än 40 % sedan startdagen återbetalar placeringen nominellt belopp minskat med nedgången i den aktie med sämst utveckling. Utöver den ev. avkastningen relaterad till bankkorgen erhåller investerare en kupong om 3,5 % per år.

  • Räntebevis Stena Nr 1901

Nord FK
2019-09-27 ca 6,3 Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Räntebevis Stena erbjuder en ca 6,3 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare in- dikativt 57 % (lägst 48 %) förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat. På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

  • 2094 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2019-10-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen.

  • 2092 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
0 2019-10-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • 2091 Aktiebevis Nordea Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-10-04 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 750 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2087 Indexbevis Hållbar Resursanvändning

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-10-04 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot ett hållbarhetsinriktat aktieindex genom en indikativ deltagandegrad om 200 procent. Placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde på slutdagen.

  • 2086 Autocall Nordisk Skogs- industri Combo

Strukturinvest
0 2019-10-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 6 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2085 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-10-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde