60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(16 stycken)

Typ
  • AO Svenska Cykliska Bolag SFB 90% Kapitalskydd 4314

Garantum
1,0 N/A 90 2021-12-16 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Nordiska Bolag Månadsvis Plus/Minus 4324

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Top Pick Step Down 4315

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 8,5% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Step Down – inlösen- och kupongbarriären sänks stegvis 10% för varje år. År 1 är inlösen- och kupongbarriären på 90%, följt av 80% år 2, 70% år 3, 60% år 4 och 60% år 5. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag Combo 85% Kapitalskydd 4308

Garantum
N/A 2021-12-16 8 Autocall

Bild saknas

• Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Placeringen har ett kapitalskydd på 85% om någon aktie skulle falla mer än 30%. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller ackumulerande kupong. • Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen efter 8 år återbetalas 85% av nominellt belopp.

  • AC Nordiska Bolag Combo Buffert 4312

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under riskbarriären gånger en hävstång på 2,0.

  • AC Nordiska Bolag #2 Månadsvis Kursskyddad Kupong 4320

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den månadsvisa kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag #1 Månadsvis Kursskyddad Kupong 4313

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den månadsvisa kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag Combo Optimal Start 4310

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 obs.) • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Halvårsvis Low Trigger 4322

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 6,8% per halvår gånger antal halvår som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag #1 Halvårsvis Low Trigger 4316

Garantum
N/A 2021-12-16 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 7% per halvår gånger antal halvår som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.