Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • 2204 Autocall Nordea Premium

Strukturinvest
0 2020-02-28 1-5 år Autocall

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2.75 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • AC Svenska bolag #2 Månadsvis Kursskyddad kupong 3880

Garantum
2020-03-26 5 Autocall

Bild saknas

• Ökad konjunkturoro har pressat flera aktiekurser, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur konjunkturen utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong 3878

Garantum
2020-03-26 5 Autocall

Bild saknas

• Ökad konjunkturoro har pressat flera aktiekurser, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur konjunkturen utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje kvartal utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • Fondobligation Teknik & Småbolag Tillväxt NOK 3870

Garantum
1,0 100 2020-03-26 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre fonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0. • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fondportföljen. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

  • Fondobligation Länsförsäkringar Fastighetsfond Tillväxt NOK 3869

Garantum
1,0 100 2020-03-26 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av LF Fastighetsfond. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0. • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fonden. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång. • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.

  • AIO Europeiska banker NOK 3865

Garantum
1,0 100 2020-03-26 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med exponering mot den europeiska banksektorn, en uppgång i index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen är intressant för en investerare som tror på en återhämtning för Europas banker, men som samtidigt vill begränsa risken. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.

  • AIO Global infrastruktur NOK 3864

Garantum
1,0 100% 2020-03-26 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med bolag från infrastruktursektorn, en uppgång i index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Underliggande index innehåller bolag som är verksamma i sektorer som bedöms kunna gynnas av den pågående miljömässiga såväl som teknologiska omställningen i världen. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.

  • AIO Ryssland Tillväxt NOK 3862

Garantum
1,0 100 2020-03-26 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med exponering mot Ryssland, en uppgång i index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen passar en investerare som vill ha exponering mot den ryska börsen med en begränsad risk. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3879

Garantum
2020-03-26 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 3877

Garantum
2020-03-26 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.