60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(10 stycken)

Typ
  • AC Svenska Bolag Månadsvis Plus/Minus 4071

Garantum
2021-02-18 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag Månadsvis Kursskyddad Kupong 4067

Garantum
N/A 2021-02-18 5 Autocall

Bild saknas

• Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den månadsvisa kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC 5G Low Trigger 4064

Garantum
2021-02-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2366 Aktieobligation Global Återhämtning Fixed Best

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80% N/A 85 2021-01-29 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2365 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2021-01-29 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2364 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2021-01-29 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent. Investeraren har en buffert om 50 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 50 procent.

  • 2363 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2021-01-29 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

  • 2362 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Strukturinvest
0 2021-01-29 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Byggbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2361 Indexbevis Global Innovativ Teknik

Strukturinvest
150% indikativt, lägst 120%
2021-01-29 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot ett innovationsinriktat aktieindex genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. Placeringen har ett kursfallsskydd om 80 procent av startvärde på slutdagen. Placeringen baseras på en grön obligation.

  • 2360 Indexbevis Sverige Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320%
2021-01-29 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.