Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(29 stycken)

Typ
  • AO Global Bonus 3599

Garantum
100 % 100 % 2019-02-21 8 år Indexobligation

Bild saknas

• En ökad investeringsvilja hos bolagen öppnar för en global tillväxt som återigen når sin långsiktiga potential. • Är aktiekorgens utveckling positiv eller oförändrad vid löptidens slut utbetalas en bonuskupong på 25% (indik.) även om korgens uppgång skulle vara lägre än 25%. Överstiger korgen 25% erhålls kupong plus deltagandegraden

  • AIO Sverige/Guld 90 % Skydd 3588

Garantum
120 % 90 % 2019-02-21 6 år Indexobligation

Bild saknas

• Nasdaq OMXS30 DUO Index är designat för att ha en stark aktieexponering under stabila marknader för att balansera om allokeringen mot guld under mer turbulenta tider. • Avkastningsmöjlighet från Nasdaq OMXS30 DUO Index, en uppgång i underliggande index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2. • Vid en negativ utveckling är 90% av nominellt belopp skyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 6 år.

  • KO Stena Kvart 3578

Garantum
2019-02-21 6 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i en företagsobligation. • En årlig kupong fås genom att återbetalningsbeloppet är knutet till bolaget Stena AB (publ). Återbetalning av nominellt belopp och kupongutbetalning är beroende av att det inte sker någon kredithändelse i Stena AB (publ).

  • KO IG Europa kvart 3586

Garantum
2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 125 Investment Grade-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KO High Yield USA Kvart 3580

Garantum
2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. • För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påv

  • KO High Yield USA 3 år Kvartalsvis 3579

Garantum
100 % 2019-02-21 3 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. • För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka en investering.

  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3584

Garantum
100 % 2019-02-21 5 år Sprinter

Bild saknas

• Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron. • Årlig kupong på indikativt 9% per år oavsett valutakorgens utveckling. • Om valutakorgen skulle drabbas av ett kraftigt kursfall på 80% eller mer är 20% av ditt nominella belopp alltid skyddat av producenten på slutdagen.

  • AC Råvarubolag 2Max 3603

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• En lägre oro för allvarliga inskränkningar i världshandeln väntas öka bolagens vilja att investera i välbehövlig produktionskapacitet och infrastrukturstatsningar vilket skulle gynna bolag i råvarusektorn. • Funktionen 2Max ger det bästa en kupongavkastning eller möjligheten till en börsliknande uppsida tack vare en deltagandegrad på 2,0. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Plus/Minus 3596

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Combo Lock & Secure 3591

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Många svenska bolag har en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. Riskbarriären elimineras om Lock & Secure aktiveras under löptiden och placeringen blir kapitalskyddad.