60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(17 stycken)

Typ
  • 2440 Indexbevis Sverige Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320%
2021-05-28 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2438 Aktieobligation Globala Värdebolag

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
90 2021-05-28 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 globala värdebolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2437 Autocall Kontracykliska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2021-05-28 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra kontracykliska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2436 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2021-05-28 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2435 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
N/A 0 2021-05-28 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2434 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
N/A 0 2021-05-28 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 40 procent.

  • 2433 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2021-05-28 1,5 - 5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2432 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
N/A 0 2021-05-28 1 - 5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra bolag inriktade mot hållbar energi och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AIO Asien 85% Kapitalskydd 4143

Garantum
1,0
85% 2021-05-27 5 Indexobligation

Bild saknas

• En starkare världskonjunktur och en globalt sett minskad politisk risk skapar successivt bättre förutsättningar för de asiatiska marknaderna. • Placeringen är kopplad till tre asiatiska marknader, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Nordiska Banker SFB 90% Kapitalskydd USD 4142

Garantum
1,2 N/A 90 2021-05-27 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 6 nordiska bankaktier. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2. • Kapitalskyddet och avkastningsdelen beräknas i USD vilket medför att valutakursrörelser gentemot SEK kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat i USD av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.