Senaste nyheterna60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(28 stycken)

Typ
  • SPR Svensk bankkorg Platå 2 år 3842

Garantum
4,5 2020-02-17 2 Sprinter

Bild saknas

• Ett intressant placeringsalternativ för dig som bedömer möjligheterna för svenska bankers aktiekursutveckling som måttliga till goda på relativt kort sikt. • Placeringen har en platå på 10%. Det innebär att om genomsnittet av de tre ingående aktierna till slutdagen utvecklas positivt beräknas avkastningen som uppgången upp till platå gånger den indikativa deltagandegrad om 4,5. • Risk på korgen – vid en nedgång i underliggande aktiekorg återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för aktiekorgen.

  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd 3847

Garantum
1,5 90 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, förvaltare av fonden Aktie-Ansvar Sverige, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Global Triuple Impact Östersjölaxen 3845

Garantum
1,3 90 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med bolag som bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AIO Asien Tillväxt NOK 3844

Garantum
2,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från tre index med exponering mot Asien, en uppgång i underliggande index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 2,0. • Placeringen är exponerad mot NOK vilket innebär en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan NOK och SEK förändras under placeringens löptid. • Vid en negativ utveckling för underliggande index är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Placeringen tecknas med 10% överkurs. Överkursen inte är kapitalskyddad och förloras således vid utebliven utveckling för indexen.

  • AIO Europeiska banker NOK 3846

Garantum
1,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med med exponering mot den europeiska banksektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen är intressant för en investerare som tror på en återhämtning för Europas banker, men som samtidigt vill begränsa risken. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.

  • AIO Ryssland Tillväxt NOK 3843

Garantum
1,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med exponering mot Ryssland, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen är exponerad mot NOK vilket innebär en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan NOK och SEK förändras under placeringens löptid. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Placeringen tecknas med 10% överkurs. Överkursen inte är kapitalskyddad och förloras således vid utebliven utveckling för indexet.

  • AIO Global infrastruktur NOK 3829

Garantum
100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med bolag från infrastruktursektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Underliggande index innehåller bolag som är verksamma i sektorer som bedöms kunna gynnas av den pågående såväl miljömässiga som teknologiska omställningen i världen. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.

  • AC Svenska bolag Low Trigger 3854

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus 3850

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3849

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Ökad konjunkturoro har pressat flera aktiekurser, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur konjunkturen kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.