60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(19 stycken)

Typ
  • Sirius Räntebevis Stena 2015

Nord FK
2020-08-21 Ca 5,8 Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Räntebevis Stena erbjuder en ca 5,8 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 55 % (lägst 40 %) förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena. Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat. På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

  • 2281 Aktieobligation Läkemedelsbolag

Strukturinvest
100
90 2020-09-04 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 läkemedelsbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag

  • 2284 Autocall Nordisk Skogsindustri Combo

Strukturinvest
0 2020-09-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2283 Autocall Investmentbolag PlusMinus

Strukturinvest
0 2020-09-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra investmentbolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3,1 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2282 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2020-09-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

  • 2280 Räntebevis Intrum

Strukturinvest
0 2020-09-04 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Intrum AB.

  • 2279 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2020-09-04 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 8 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2278 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-09-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 8 procent. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen.

  • 2277 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-09-04 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 20 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2276 Indexbevis Sverige Platå

Strukturinvest
400%
2020-09-04 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.