Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(34 stycken)

Typ
  • 2124 Aktiebevis Nordea Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-11-08 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 550 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2123 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2122 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • 2121 Autocall Svenska Bolag Reforest Combo L&S

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. Vid positiv korgutveckling vid någon observation erhålls 100 procent återbetalningsskydd på slutdagen. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

  • 2120 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2119 Aktieobligation Demografiska Förändringar

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot en korg av 10 aktier med 90 procent återbetalningsskydd på slutdagen.

  • 2118 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen är placeringen skyddad mot nedgångar ned till minus 60 procent av startvärde.

  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3771

Garantum
100 20 2019-11-21 5 Sprinter

Bild saknas

• Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron. • Årlig kupong på indikativt 8% per år oavsett valutakorgens utveckling. • Om valutakorgen skulle drabbas av ett kraftigt kursfall på 80% eller mer är 20% av ditt nominella belopp alltid skyddat av producenten på slutdagen.

  • 2117 Indexbevis Hållbar Resursanvändning Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-11-08 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot ett hållbarhetsinriktat indexindex genom en indikativ deltagandegrad om 425 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. Placeringen har ett kursfallsskydd om 65 procent av startvärde på slutdagen.

  • 2116 Räntebevis US Steel

Strukturinvest
0 2019-11-08 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, US Steel.