Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(33 stycken)

Typ
  • Aktieobligation Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd nr 3720

Garantum
1,5 90 2019-07-04 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%. För de resterande aktierna erhålls den faktiska utvecklingen. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år. • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under l

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong 3703

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 8% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 2% varje kvartal, fram till dess att inlösen sker. Det innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Inlösenbarriär på 90% – ökad chans till inlösen i förtid (från 1,5 år) med kvartalsvisa observationer. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande kvartal.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3694

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag 90% skydd 3693

Garantum
90 2019-06-27 6 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen återbetalas 90% av nominellt belopp.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3692

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Låga räntor och starka statsfinanser i kombination med en robustare utveckling även i omvärlden skapar en gynnsam inramning för de nordiska ekonomierna. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Läkemedel Combo 3690

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Med en allt äldre världsbefolkning stegrar behovet av hälsovård samtidigt som välfärdsrelaterade åkommor ökar. Läkemedelssektorn är normalt sett konjunkturokänslig och investeringar upplevs trygga i längre perspektiv. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo 3695

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Sverige & Europa 3701

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska och europeiska börserna är intressanta för den som vill ta rygg på en starkare världsekonomi och förbättrade förutsättningar för tillväxt i Europa. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklat index under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i det indexet.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3684

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Låga räntor och starka statsfinanser i kombination med en robustare utveckling även i omvärlden skapar en gynnsam inramning för de nordiska ekonomierna. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Plus/ Minus Extendable 3691

Garantum
2019-06-27 7 Autocall

Bild saknas

• Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Förlängd löptid om sämst utvecklad aktie efter 5 år slutar under extenderbarriären. Om detta inträffar lever placeringen vidare och underliggande aktier har chans att återhämta sig under åtta kvartalsvisa observationer. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen efter 7 år minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.