Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(33 stycken)

Typ
  • 2036 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-06-28 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2045 Indexbevis Swedbank Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-06-28 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Swedbank genom en indikativ deltagandegrad om 600 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2035 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-06-28 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2034 Kreditobligation Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-06-28 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2043 Aktieobligation Sverige Top Picks Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-06-28 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag

  • 2047 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond

Strukturinvest
110 90 2019-06-28 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad om 110 procent. 90 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2038 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2044 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 2037 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2046 Autocall Svenska Bolag MAX

Strukturinvest
60 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar vid förfall ut det största av en ackumulerande kupong om indikativt 15 procent och korgutvecklingen. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.