Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(26 stycken)

Typ
  • 2064 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om sindikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent.

  • 2063 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-09-06 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2075 Marknadswarrant Nordea Bonus

Strukturinvest
0 2019-09-06 5 år Hävstångscertifikat

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av aktieutvecklingen och bonuskupongen.

  • 2066 Indexbevis Swedbank Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-09-06 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Swedbank genom en indikativ deltagandegrad om 600 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2062 Kreditbevis USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-09-06 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2061 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-09-06 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2070 Aktieobligation Sverige Top Picks Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-09-06 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2069 Autocall Nordisk Skogs- industri Combo

Strukturinvest
90 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 6 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2068 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2071 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 40 procent av startvärde.