Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(33 stycken)

Typ
  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus 3704

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Kvartalsvis kupong på indikativt 2% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Underliggande aktier kan gå ned 60% och placeringen kvalificerar sig ändå för en kvartalsvis kupong på indikativt på 2%. • Förtida inlösen – om underliggande aktier vid en kvartalsvis observationsdag ligger på eller över inlösenbarriären löser placeringen in i förtid (kvartalsvis från år 1). Nominellt belopp återbetalas tillsammans med den sista kupongen plus ev. ackumulerade kuponger.

  • 2036 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-06-28 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • AC Sverige & Europa 3701

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska och europeiska börserna är intressanta för den som vill ta rygg på en starkare världsekonomi och förbättrade förutsättningar för tillväxt i Europa. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklat index under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i det indexet.

  • KC High Yield USA Kvartalsvis 3687

Garantum
2019-06-27 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 100 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KC Investment Grade Europa Kvartalsvis 3688

Garantum
2019-06-27 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 125 Investment Grade-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KC High Yield Europa Kvartalsvis 3686

Garantum
2019-06-27 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KC Stena Kvartalsvis 3685

Garantum
2019-06-27 6,5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i en företagsobligation. • En årlig kupong fås genom att återbetalningsbeloppet är knutet till bolaget Stena AB (publ). Återbetalning av nominellt belopp och kupongutbetalning är beroende av att det inte sker någon kredithändelse i Stena AB (publ).

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong 3703

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 8% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 2% varje kvartal, fram till dess att inlösen sker. Det innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Inlösenbarriär på 90% – ökad chans till inlösen i förtid (från 1,5 år) med kvartalsvisa observationer. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande kvartal.

  • AC Swedbank & Nordea Smart Bonus 3707

Garantum
2019-06-27 6 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv eller en bonuskupong på indikativt 60% om sämst utvecklad aktie står på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år. • Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under inlösen- och kupongbarriären finns det chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 60% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo 3695

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.