Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • Autocall Svenska Exportbolag Low Trigger

Nord FK
2019-04-03 5 Autocall

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot fyra svenska exportföretag, vilka gynnas av en svagare krona. Möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,0% per år erbjudes vid förfall. Placeringen är inte kapitalskyddad och har en löptid om som mest 5 år. Obligationens nominella belopp betalas tillbaka på återbetalningsdagen i SEK under förutsättning att ingen aktie slutar mer än 40% ner från sin startnivå.

  • AUTOCALL NORDEN LOW TRIGGER 2

Mangold
2019-04-12 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Produkten är en placering för de investerare som tror att de underliggande storbolagen JM, Stora Enso, Nokia och Handelsbanken kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid de årliga avläsningstillfäl- lena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 70 % av startkursen efter 1 år, eller vid något av de årliga avläsnings- tillfällena därefter, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 10,0 % (lägst 8,0%), samt eventu

  • AC Nordiska bolag 90% skydd nr 3620

Garantum
90 2019-04-04 6 Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen återbetalas 90% av nominellt belopp.

  • AC Sverige & Europa nr 3628

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen utgörs av en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står det sämst utvecklade indexet under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i det indexet.

  • AC Nordiska Läkemedel Combo nr 3622

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Med en allt äldre världsbefolkning stegrar behovet av hälsovård samtidigt som välfärdsrelaterade åkommor ökar. Läkemedelssektorn är normalt sett konjunkturokänslig och investeringar upplevs trygga i längre perspektiv. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Skogsbolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong nr 3637

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Ett ökat byggande i kombination med ökande leveranser av varor gynnar skogsbolagen. Skogsbolagen samvarierar i relativt hög utsträckning vilket är positivt i en autocall där risken är på den sämst utvecklade aktien. • Varje kvartal utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong nr 3619

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 3634

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • Månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svensk bolagskorg Combo nr 3635

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller ackumulerande kupong. • Står underliggande aktiekorg under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i aktiekorgen.

  • AC Svenska bolag Low Trigger nr 3609

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.