Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(22 stycken)

Typ
  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3771

Garantum
100 20 2019-11-21 5 Sprinter

Bild saknas

• Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron. • Årlig kupong på indikativt 8% per år oavsett valutakorgens utveckling. • Om valutakorgen skulle drabbas av ett kraftigt kursfall på 80% eller mer är 20% av ditt nominella belopp alltid skyddat av producenten på slutdagen.

  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90 % skydd nr 3798

Garantum
1,6 90 2019-12-16 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,6. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Global Triple Impact Östersjölaxen 3779

Garantum
1,3 90 2019-11-21 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg som bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • Sirius Kreditbevis High Yield USA 1908

Nord FK
2019-12-20 Ca 5 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis High Yield USA 1908 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 60 % (lägst 45 %) förutsatt att inte fler än 15 kredithändelser inträffat i referensbolagen på CDX NA HY 33 under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • AC Hållbar utveckling Combo 3775

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande bolag bidrar till en mer hållbar utveckling genom exempelvis vindkraft och biomaterial. Men också bolag vars framgång bygger på smarta lösningar för att göra bland annat industri, offentlig verksamhet och bostäder mer effektiva. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3765

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3764

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo Lock & Secure 3780

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Lock & Secure – om värdet av den underliggande aktiekorgen är högre eller lika med startvärdet på någon av observationsdagarna elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen, och Lock & Secure inte har aktivierats, minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Low Barrier Kvartalsvis Plus/Minus 3767

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 60% och placeringen kvalificerar sig ändå för en kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • En lägre riskbarriär ökar möjligheterna att få nominellt belopp tillbaka på slutdagen om någon underliggande aktie skulle ha starkt negativ utveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Combo Kvartalsvis 2 år 3766

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• Varje kvartal finns det möjlighet till en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong. • Möjlighet till förtida inlösen redan efter första kvartalet om aktierna ligger på eller över inlösenbarriären. Vid förtida inlösen utbetalas en kupong på indikativt 10% gånger antal kvartal placeringen varit aktiv. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.