Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • 1991 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
2019-04-18 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2002 Autocall Nordisk Försäkring Combo

Strukturinvest
2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska försäkringsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2000 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2,25 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 1999 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1998 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1997 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AUTOCALL NORDEN LOW TRIGGER 2

Mangold
2019-04-12 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Produkten är en placering för de investerare som tror att de underliggande storbolagen JM, Stora Enso, Nokia och Handelsbanken kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid de årliga avläsningstillfäl- lena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 70 % av startkursen efter 1 år, eller vid något av de årliga avläsnings- tillfällena därefter, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 10,0 % (lägst 8,0%), samt eventu

  • Autocall Norden Optimal Start & Fast Kupong

Mangold
2019-04-16 1-5 år Autocall

Bild saknas

Produkten är en placering för de investerare som tror att de nordiska storbolagen Nokian Renkaat, Sandvik, Autoliv och Telia kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid de årliga avläsningstillfällena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 90 % av startkursen efter 1 år, eller vid något av de årliga avläsnings- tillfällena därefter, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 9,0 % (lägst 7,0%), samt eventuella

  • KO High Yield USA 3 år Kvartalsvis nr 3631

Garantum
N/A 2019-04-04 3 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • Autocall Svenska Exportbolag Low Trigger

Nord FK
2019-04-03 5 Autocall

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot fyra svenska exportföretag, vilka gynnas av en svagare krona. Möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,0% per år erbjudes vid förfall. Placeringen är inte kapitalskyddad och har en löptid om som mest 5 år. Obligationens nominella belopp betalas tillbaka på återbetalningsdagen i SEK under förutsättning att ingen aktie slutar mer än 40% ner från sin startnivå.