Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(22 stycken)

Typ
  • AC Svenska bolag Combo Kvartalsvis 2 år 3766

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• Varje kvartal finns det möjlighet till en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong. • Möjlighet till förtida inlösen redan efter första kvartalet om aktierna ligger på eller över inlösenbarriären. Vid förtida inlösen utbetalas en kupong på indikativt 10% gånger antal kvartal placeringen varit aktiv. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis SMart Bonus 2 år 3768

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo Optimal STart 3770

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Hållbar utveckling Combo 3775

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande bolag bidrar till en mer hållbar utveckling genom exempelvis vindkraft och biomaterial. Men också bolag vars framgång bygger på smarta lösningar för att göra bland annat industri, offentlig verksamhet och bostäder mer effektiva. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3765

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3764

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo Lock & Secure 3780

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Lock & Secure – om värdet av den underliggande aktiekorgen är högre eller lika med startvärdet på någon av observationsdagarna elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen, och Lock & Secure inte har aktivierats, minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Low Barrier Kvartalsvis Plus/Minus 3767

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 60% och placeringen kvalificerar sig ändå för en kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • En lägre riskbarriär ökar möjligheterna att få nominellt belopp tillbaka på slutdagen om någon underliggande aktie skulle ha starkt negativ utveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong 3781

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje kvartal utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3774

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17,5% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.