Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(22 stycken)

Typ
  • KC High Yield USA Kvartalsvis 3794

Garantum
2019-12-16 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 100 High Yield-bolag. • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka investeringen.

  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90 % skydd nr 3798

Garantum
1,6 90 2019-12-16 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,6. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • KC High Yield Europa Kvartalsvis 3784

Garantum
2019-11-21 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag. • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka investeringen.

  • Sirius Kreditbevis High Yield Europa 1907

Nord FK
2019-12-20 Ca 5 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis HY 1907 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med kvartalsvis utbetalning som ger investerare indikativt 7 % per år (lägst 5,5 %) med exponering mot iTraxx Crossover Index series 32 under löptiden. Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 9 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • Sirius Kreditbevis High Yield USA 1908

Nord FK
2019-12-20 Ca 5 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis High Yield USA 1908 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 60 % (lägst 45 %) förutsatt att inte fler än 15 kredithändelser inträffat i referensbolagen på CDX NA HY 33 under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • KC High Yield USA Kvartalsvis 3782

Garantum
2019-11-21 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 100 High Yield-bolag. • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka investeringen.

  • AO Global Triple Impact Östersjölaxen 3779

Garantum
1,3 90 2019-11-21 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg som bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Hållbar utveckling Combo 3775

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande bolag bidrar till en mer hållbar utveckling genom exempelvis vindkraft och biomaterial. Men också bolag vars framgång bygger på smarta lösningar för att göra bland annat industri, offentlig verksamhet och bostäder mer effektiva. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis SMart Bonus 2 år 3768

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3765

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.