Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(33 stycken)

Typ
  • Aktieobligation Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd nr 3720

Garantum
1,5 90 2019-07-04 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%. För de resterande aktierna erhålls den faktiska utvecklingen. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år. • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under l

  • 2036 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-06-28 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2046 Autocall Svenska Bolag MAX

Strukturinvest
60 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar vid förfall ut det största av en ackumulerande kupong om indikativt 15 procent och korgutvecklingen. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AC Sverige & Europa 3701

Garantum
2019-06-27 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska och europeiska börserna är intressanta för den som vill ta rygg på en starkare världsekonomi och förbättrade förutsättningar för tillväxt i Europa. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklat index under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i det indexet.

  • SPR Europeisk Bilindustri Smart Bonus x2 3696

Garantum
1,0 2019-06-27 3 Sprinter

Bild saknas

• Förväntningar på att den europeiska bilindustrin nu ska återhämta sig efter en tuff period. Detta i kombination med en attraktiv prissättning, skapar en intressant inramning för europeiska bilbolag. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 40% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2048 Autocall Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
90 2019-06-28 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • KC Investment Grade Europa Kvartalsvis 3688

Garantum
2019-06-27 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 125 Investment Grade-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KC High Yield Europa Kvartalsvis 3686

Garantum
2019-06-27 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • 2034 Kreditobligation Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-06-28 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2042 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Strukturinvest
0 2019-06-28 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.