Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • KO High Yield USA Kvartalsvis nr 3627

Garantum
N/A 2019-03-20 5 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • AC Swedbank & Nordea Kvartalsvis nr 3643

Garantum
2019-03-22 5 Autocall

Bild saknas

• Kvartalsvis kupong på indikativt 8,5% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Automatisk inlösen i förtid (från år 1) på de kvartalsvisa observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal kvartal som placeringen varit aktiv.

  • Autocall Svenska Exportbolag Low Trigger

Nord FK
2019-04-03 5 Autocall

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot fyra svenska exportföretag, vilka gynnas av en svagare krona. Möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,0% per år erbjudes vid förfall. Placeringen är inte kapitalskyddad och har en löptid om som mest 5 år. Obligationens nominella belopp betalas tillbaka på återbetalningsdagen i SEK under förutsättning att ingen aktie slutar mer än 40% ner från sin startnivå.

  • KO High Yield Europa Kvartalsvis nr 3630

Garantum
N/A 2019-04-04 5 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 74 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KO Investment Grade Europa Kvartalsvis nr 3626

Garantum
N/A 2019-04-04 5 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 125 Investment Grade-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KO High Yield USA Kvartalsvis nr 3632

Garantum
N/A 2019-04-04 5 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KO High Yield USA 3 år Kvartalsvis nr 3631

Garantum
N/A 2019-04-04 3 Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd nr 3621

Garantum
100 20 2019-04-04 5 Sprinter

Bild saknas

• Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron. • Årlig kupong på indikativt 9% per år oavsett valutakorgens utveckling. • Om valutakorgen skulle drabbas av ett kraftigt kursfall på 80% eller mer är 20% av ditt nominella belopp alltid skyddat av producenten på slutdagen.

  • AC Nordea nr 3641

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Nordea är en välkapitaliserad bank men hade stora nedrevideringar av vinstförväntningarna under 2018. Volymerna förväntas dock öka under 2019 givet högre korta räntor, förvärvet av Gjensidige´s bank samt Cevians innehav i Nordea. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står aktien under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången.

  • AC Svenska bolag Low Trigger nr 3609

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.