60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(25 stycken)

Typ
  • AC Nordiska bolag Combo Optimal start 4279

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 obs.) • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Halvårsvis Low Trigger 4275

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 7% per halvår gånger antal halvår som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Low Trigger 4274

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #1 Low Trigger 4273

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4286

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 40% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag #1 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4280

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • Europeiska bygg- och konstruktionsbolag 4283

Garantum
2,1 N/A 2021-11-18 3 Sprinter

Bild saknas

• En spännande inramning för europeiska bygg- och konstruktionsbolag efter stora fiskala satsningar, ekonomisk återhämtning, fortsatt låga räntor och trots detta alltjämt relativt låga värderingar. • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 2,1 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • SPR Nordiska Bolag Low Barrier Smart Bonus x2 4284

Garantum
1,0 N/A 2021-11-18 5 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 50% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2532 Indexbevis Grönt USA Platå

Strukturinvest
350% indikativt, lägst 280% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 350 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.