Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • 1988 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,2 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1987 Kreditobligation Europa High Yield Skyddad Kupong

Strukturinvest
0 2019-04-18 5 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och har en garanterad årlig kupong om indikativt 6,2 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1986 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-04-18 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 1985 Kreditobligation Europa Investment Grade

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen Investment Grade och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • AC Svenska bolag Combo Genomsnittlig start 3647

Garantum
2019-04-04 5 Autocall

Bild saknas

• Combo – vid varje årlig observationsdag ges möjlighet till både en lägre utbetalande kupong 7% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över kupongbarriären eller en ackumulerande kupong 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över inlösenbarriären. • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

  • Autocall Norden Optimal Start & Fast Kupong

Mangold
2019-04-16 1-5 år Autocall

Bild saknas

Produkten är en placering för de investerare som tror att de nordiska storbolagen Nokian Renkaat, Sandvik, Autoliv och Telia kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid de årliga avläsningstillfällena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 90 % av startkursen efter 1 år, eller vid något av de årliga avläsnings- tillfällena därefter, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 9,0 % (lägst 7,0%), samt eventuella

  • AUTOCALL NORDEN LOW TRIGGER 2

Mangold
2019-04-12 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Produkten är en placering för de investerare som tror att de underliggande storbolagen JM, Stora Enso, Nokia och Handelsbanken kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid de årliga avläsningstillfäl- lena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 70 % av startkursen efter 1 år, eller vid något av de årliga avläsnings- tillfällena därefter, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 10,0 % (lägst 8,0%), samt eventu

  • AC Swedbank & Nordea Kvartalsvis nr 3643

Garantum
2019-03-22 5 Autocall

Bild saknas

• Kvartalsvis kupong på indikativt 8,5% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Automatisk inlösen i förtid (från år 1) på de kvartalsvisa observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal kvartal som placeringen varit aktiv.

  • AIO Sverige/Guld 90% skydd nr 3623

Garantum
1,0 90 2019-04-04 5 Indexobligation

Bild saknas

• Nasdaq OMXS30 DUO Index är designat för att ha en stark aktieexponering under stabila marknader för att balansera om allokeringen mot guld under mer turbulenta tider. • Avkastningsmöjlighet från Nasdaq OMXS30 DUO Index, en uppgång i underliggande index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Vid en negativ utveckling är 90% av nominellt belopp skyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Global Bonus nr 3639

Garantum
1,0 100 2019-04-04 8 Indexobligation

Bild saknas

• En ökad investeringsvilja hos bolagen öppnar för en global tillväxt som återigen når sin långsiktiga potential. • Är aktiekorgens utveckling positiv eller oförändrad vid löptidens slut utbetalas en bonuskupong på 45% (indik.) även om korgens uppgång skulle vara lägre än 45%. Överstiger korgen 45% erhålls kupong plus deltagandegraden gånger korgutvecklingen på den del som överstiger bonuskupongen. • Vid en negativ utveckling är 100% av nominellt belopp kapitalskyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 8 år.