60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(23 stycken)

Typ
  • AO Batteri & Teknik Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4101

Garantum
1,3
90 2021-03-18 3 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till åtta batteri- och teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 3 år.

  • AO Cykliska Bolag Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4089

Garantum
1,0
90 2021-03-18 5 Indexobligation

Bild saknas

Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Grön Energi Select Fixed Best 85% Kapitalskydd 4088

Garantum
1,5 N/A 85 2021-03-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till 8 bolag som möjliggör grön energiförsörjning, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Teknikbolag Select Fixed Best 85% Kapitalskydd 4087

Garantum
1,0
85 2021-03-18 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

• Placeringen är kopplad till åtta teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • 2393 Aktiebevis Svenska Bolag Dubbelbonus

Strukturinvest
100%
2021-03-19 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot tre svenska aktier och ger möjlighet till två bonuskuponger om indikativt 50 procent. På slutdagen har placeringen en riskbarriär om 65 procent av startvärde.

  • 2391 Aktieindexobligation Globala Tillväxtbranscher

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
90 2021-03-19 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot iStoxx Global Transformation Index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2389 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2021-03-19 1,5-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende halvårsvis kupong om indikativt 3,8 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2388 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2021-03-19 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2387 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2021-03-19 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent. Investeraren har en buffert om 50 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 50 procent.

  • 2386 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2021-03-19 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.