Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(31 stycken)

Typ
  • AC Svenska Banker Kvartalsvis Plus/Minus 3581

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • 1971 Indexbevis Nordea

Strukturinvest
500 % 2019-03-04 5 år Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 500 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • Kreditobligation Europa High Yield 5

SIP Nordic
2019-02-15 5 år, 60 mån Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

En Kreditobligation mot ITraxx Crossover Index Series 30(Europa) Placeringen ger en årlig kupong på Indikativt 8,5% med utbetalning kvartalsvis i efterskott • ISIN SE001204037

  • 1952 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Strukturinvest
0 2019-02-01 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,25 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1953 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus

Strukturinvest
0 2019-02-01 5 år Hävstångscertifikat

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot en nordisk aktiekorg genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid korgutveckling överstigande minus 10 procent på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen.

  • 1949 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-02-01 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

  • 1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1956 Aktieobligation Läkemedelsbolag Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-02-01 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 läkemedelsbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 1947 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-02-01 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 1946 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 9 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.