Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(26 stycken)

Typ
  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd 3725

Garantum
1,8 90 2019-08-29 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,8 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, har kommenterat samtliga åtta underliggande bolag i placeringen. Bolag som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%. För de resterande aktierna erhålls den faktiska utvecklingen.

  • KC Investment Grade Europa Kvartalsvis 3719

Garantum
2019-08-29 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Kreditcertifikat Investment Grade Europa Kvartalsvis erbjuder en årlig kupong på indikativt 5%4 med kvartalsvis utbetalning. • Placeringen har ett kreditberoende skydd/risk vilket innebär att återbetalningsbelopp och kupongutbetalning är beroende av om det sker några kredithändelser i Markit iTraxx Europe index Series 31 med 125 referensbolag. Ett skydd finns mot de 3 första kredithändelserna och dessa påverkar inte kupongen eller återbetalat belopp på slutdagen.

  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3712

Garantum
100 20 2019-08-29 5 Sprinter

Bild saknas

• Kupongcertifikat Tillväxtvalutor 20% Skydd passar investerare som vill ha stora kassaflöden under löptiden och är beredd att ta valutarisken på nominellt belopp på slutdagen. • Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3727

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet är öronmärkt och kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis kupong på indikativt 3% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

  • AC Svenska bolag 90 % skydd 3726

Garantum
90 2019-08-29 6 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet är öronmärkt och kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 10% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier är oförändrade eller positiva. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3715

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 8,4% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 0,7% varje månad, fram till dess att inlösen sker. Detta innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo 3716

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Combo – vid varje årlig observationsdag ges möjlighet till både en lägre utbetalande kupong 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över kupongbarriären eller en ackumulerande kupong 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över inlösenbarriären. • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3718

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 17,5% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • AC Swedbank & Nordea Smart Bonus 3714

Garantum
2019-08-29 6 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv eller en bonuskupong på indikativt 60% om sämst utvecklad aktie står på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupong på indikativt 20% gånger antal år som placeringen varit aktiv. Bonuskupong erhålls ej vid förtida inlösen.

  • AC Skogsbolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong nr 3713

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 7,2% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 1,8% varje kvartal, fram till dess att inlösen sker. Detta innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Ökad chans till inlösen i förtid (från 1,5 år) med kvartalsvisa observationer om placeringens underliggande aktier är oförändrade eller positiva. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande kvartal.