60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(25 stycken)

Typ
  • AO Hälsovård SFB 85% kapitalskydd 4282

Garantum
1,5 N/A 85 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en social obligation som producenten ger ut. Det innebär att pengarna används för att finansiera nya och befintliga projekt med positiva sociala effekter. • Avkastningsmöjlighet från en korg med 6 hälsovårdsaktier. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Nordiska bolag Combo Optimal start 4279

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 obs.) • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • SPR Nordiska Bolag Low Barrier Smart Bonus x2 4284

Garantum
1,0 N/A 2021-11-18 5 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 50% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • Europeiska bygg- och konstruktionsbolag 4283

Garantum
2,1 N/A 2021-11-18 3 Sprinter

Bild saknas

• En spännande inramning för europeiska bygg- och konstruktionsbolag efter stora fiskala satsningar, ekonomisk återhämtning, fortsatt låga räntor och trots detta alltjämt relativt låga värderingar. • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 2,1 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska Bolag #1 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4280

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4286

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 40% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #1 Low Trigger 4273

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AO Europeiska cykliska bolag SFB 90% kapitalskydd 4271

Garantum
1,0 N/A 90 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Svenska bolag Halvårsvis Low Trigger 4275

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 7% per halvår gånger antal halvår som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Low Trigger 4274

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.