60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(25 stycken)

Typ
  • 2529 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordisk bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2525 Autocall Nordiska Bolag

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,5 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2527 Autocall Nordisk Telekom

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en halvårsvis ackumulerande kupong om indikativt 7 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2528 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2532 Indexbevis Grönt USA Platå

Strukturinvest
350% indikativt, lägst 280% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 350 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2530 Indexbevis Europeiska Banker Platå

Strukturinvest
450% indikativt, lägst 360% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 450 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • AO Svenska cykliska bolag SFB 90% kapitalskydd 4269

Garantum
1,0 N/A 90% 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Europeiska cykliska bolag SFB 90% kapitalskydd 4271

Garantum
1,0 N/A 90 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • SPR Nordiska Bolag Low Barrier Smart Bonus x2 4284

Garantum
1,0 N/A 2021-11-18 5 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 50% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.