Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(34 stycken)

Typ
  • 2119 Aktieobligation Demografiska Förändringar

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot en korg av 10 aktier med 90 procent återbetalningsskydd på slutdagen.

  • 2113 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot en korg av 8 aktier med 90 procent återbetalningsskydd på slutdagen

  • 2111 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-11-08 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2116 Räntebevis US Steel

Strukturinvest
0 2019-11-08 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, US Steel.

  • 2124 Aktiebevis Nordea Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-11-08 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 550 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2110 Kreditbevis USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-11-08 5 år Kreditobligation

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2109 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-11-08 7 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index. Placeringen kan lösas in i förtid av emittent.

  • 2115 Råvaruobligation Guld

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en börshandlad guldfond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Fonden har en maxavkastning om 100 procent. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

  • 2117 Indexbevis Hållbar Resursanvändning Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-11-08 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot ett hållbarhetsinriktat indexindex genom en indikativ deltagandegrad om 425 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. Placeringen har ett kursfallsskydd om 65 procent av startvärde på slutdagen.

  • 2114 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
80 2019-11-08 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.