Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • 1986 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-04-18 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 1989 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1988 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,2 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1987 Kreditobligation Europa High Yield Skyddad Kupong

Strukturinvest
0 2019-04-18 5 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och har en garanterad årlig kupong om indikativt 6,2 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1985 Kreditobligation Europa Investment Grade

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen Investment Grade och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1990 Indexbevis Sverige TwinWin

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-04-18 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning om indikativt 100 procent av indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • 1992 Aktieobligation Fintech Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-04-18 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 fintech-bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2002 Autocall Nordisk Försäkring Combo

Strukturinvest
2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska försäkringsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1998 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2000 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2,25 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde