60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(22 stycken)

Typ
  • 2317 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2020-11-06 6 Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2319 Aktieobligation EU Green Deal Fixed Best

Strukturinvest
100
90 2020-11-06 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 45 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2322 Fondobligation Ny Teknik

Strukturinvest
100
85 2020-11-06 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Swedbank Robur Ny Teknik genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2320 Autocall Kontracykliska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-11-06 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra kontracykliska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2324 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2020-11-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2325 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-11-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2318 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-11-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 40 procent.

  • 2323 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2020-11-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

  • 2321 Aktieindexobligation Sverige

Strukturinvest
100
80 2020-11-06 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot OMXS 40 ER Index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Indexutvecklingen startar på plus 20 procent.

  • 2326 Indexbevis Sverige Platå

Strukturinvest
400%
2020-11-06 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.