Senaste nyheterna60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(28 stycken)

Typ
  • 2159 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2020-01-31 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2160 Räntebevis US Steel

Strukturinvest
0 2020-01-31 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, US Steel.

  • 2158 Kreditbevis USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2020-01-31 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2157 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2020-01-31 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2163 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2020-01-31 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna bolag, inriktade mot el- och energiteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 35 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

  • 2165 Autocall Kontracykliska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2020-01-31 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra kontracykliska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 2167 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2020-01-31 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2169 Autocall Nordiska bolag Smart Bonus Premium

Strukturinvest
0 2020-01-31 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 5 procent, eller en bonuskupong om indikativt 30 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2168 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
0 2020-01-31 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2161 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2020-01-31 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.