60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(25 stycken)

Typ
  • 2525 Autocall Nordiska Bolag

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,5 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AC Nordiska bolag Combo Optimal start 4279

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 obs.) • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2527 Autocall Nordisk Telekom

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en halvårsvis ackumulerande kupong om indikativt 7 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2528 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2529 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordisk bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AC Nordiska Bolag #1 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4280

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4286

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 40% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #1 Low Trigger 4273

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Halvårsvis Low Trigger 4275

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 7% per halvår gånger antal halvår som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag #2 Low Trigger 4274

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.