Senaste nyheterna60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(28 stycken)

Typ
  • SPR Svensk bankkorg Platå 2 år 3842

Garantum
4,5 2020-02-17 2 Sprinter

Bild saknas

• Ett intressant placeringsalternativ för dig som bedömer möjligheterna för svenska bankers aktiekursutveckling som måttliga till goda på relativt kort sikt. • Placeringen har en platå på 10%. Det innebär att om genomsnittet av de tre ingående aktierna till slutdagen utvecklas positivt beräknas avkastningen som uppgången upp till platå gånger den indikativa deltagandegrad om 4,5. • Risk på korgen – vid en nedgång i underliggande aktiekorg återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för aktiekorgen.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3849

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Ökad konjunkturoro har pressat flera aktiekurser, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur konjunkturen kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • 2162 Aktiebevis Telia Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2020-01-31 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot Telia genom en indikativ deltagandegrad om 425 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • Sirius Kreditbevis High Yield USA 2002

Nord FK
2020-02-14 Ca 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis High Yield USA 2002 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 45 % (lägst 4o %) förutsatt att inte fler än 15 kredithändelser inträffat i referensbolagen på CDX NA HY 33, v2, under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • Sirius Räntebevis Stena 2003

Nord FK
2020-02-14 Ca 6,3 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Räntebevis Stena erbjuder en ca 6,3 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 45 % (lägst 40 %) förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena. Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat. På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo Optimal Start 3853

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Lars-Erik Lundgren, förvaltare av fonden Aktie-Ansvar Sverige har kommenterat samtliga fyra bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 3852

Garantum
2020-02-17 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • Sirius Kreditbevis High Yield Europa 2001

Nord FK
2020-02-14 Ca 5 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis HY 2001 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med kvartalsvis utbetalning som ger investerare indikativt 5 % per år (lägst 4 %) med exponering mot iTraxx Crossover Index series 32 under löptiden. Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 9 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus 3850

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Low Trigger 3854

Garantum
2020-02-17 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.