Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(31 stycken)

Typ
  • KO High Yield USA Kvartalsvis Kreditskyddad kupong 3602

Garantum
100 % 2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

Placeringen erbjuder en årlig kupong på indikativt 8% oberoende av om det sker några kredithändelser i underliggande referensbolag. Kupongen betalas ut kvartalsvis i efterskott. • Den höga kupongen är möjlig genom att risken, som för närvarande är hög, är knuten till ett kreditberoende skydd/risk. Återbetalat belopp är beroende av om det sker några kredithändelser i placeringens underliggande exponering; CDX NA HY 31 Index med 98 referensbolag. • Det finns ett skydd mot de 15 första kredithändelserna vilket innebär att dessa inte påverkar återbetalningsbeloppet på slutdagen.

  • AC Svenska bolag Low Trigger 3575

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • Kreditobligation Europa High Yield 5

SIP Nordic
2019-02-15 5 år, 60 mån Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

En Kreditobligation mot ITraxx Crossover Index Series 30(Europa) Placeringen ger en årlig kupong på Indikativt 8,5% med utbetalning kvartalsvis i efterskott • ISIN SE001204037

  • 1971 Indexbevis Nordea

Strukturinvest
500 % 2019-03-04 5 år Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 500 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AC Svenska Banker Kvartalsvis Plus/Minus 3581

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska Bolag 90 % skydd 3582

Garantum
2019-02-21 6 år Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen återbetalas 90% av nominellt belopp.

  • AC Sverige 3601

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Ett lite grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen utgörs av en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Står indexet under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången.

  • AC Nordiska Läkemedel Combo 3590

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Med en allt äldre världsbefolkning stegrar behovet av hälsovård samtidigt som välfärdsrelaterade åkommor ökar. Läkemedelssektorn är normalt sett konjunkturokänslig och investeringar upplevs trygga i längre perspektiv. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Combo 3574

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus 3585

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den internationella marknaden och kan dra nytta av en förbättrad global konjunktur. • Månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.