Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(26 stycken)

Typ
  • 2062 Kreditbevis USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-09-06 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • KC High Yield USA Kvartalsvis 3724

Garantum
2019-08-29 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Kreditcertifikat High Yield USA Kvartalsvis erbjuder en årlig kupong på indikativt 9% med kvartalsvis utbetalning. • Den höga kupongen är möjlig genom att risken, som för närvarande är hög, är knuten till ett kreditberoende skydd/risk. Återbetalningsbelopp och kupong är beroende av om det sker några kredithändelser i placeringens underliggande exponering; CDX NA HY 32 Index med 100 referensbolag. • Det finns ett skydd mot de 15 första kredithändelserna vilket innebär att dessa inte påverkar kupongen eller återbetalat belopp på slutdagen.

  • 2063 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-09-06 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • 2067 Autocall Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
80 2019-09-06 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2064 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om sindikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent.

  • 2068 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2071 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 40 procent av startvärde.

  • 2070 Aktieobligation Sverige Top Picks Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-09-06 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2069 Autocall Nordisk Skogs- industri Combo

Strukturinvest
90 2019-09-06 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 6 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2066 Indexbevis Swedbank Platå

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-09-06 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot aktien Swedbank genom en indikativ deltagandegrad om 600 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.