60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(23 stycken)

Typ
  • AC Cykliska Bolag Combo 4096

Garantum
2021-03-18 5 Autocall

Bild saknas

• Dessa bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AO Batteri & Teknik Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4101

Garantum
1,3
90 2021-03-18 3 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till åtta batteri- och teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 3 år.

  • 2384 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
N/A 0 2021-03-19 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2386 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2021-03-19 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2391 Aktieindexobligation Globala Tillväxtbranscher

Strukturinvest
100% indikativt, lägst 80%
90 2021-03-19 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot iStoxx Global Transformation Index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • AO Teknikbolag Select Fixed Best 85% Kapitalskydd 4087

Garantum
1,0
85 2021-03-18 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

• Placeringen är kopplad till åtta teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Grön Energi Select Fixed Best 85% Kapitalskydd 4088

Garantum
1,5 N/A 85 2021-03-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till 8 bolag som möjliggör grön energiförsörjning, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Svenska Bolag Månadsvis Plus/Minus 4092

Garantum
N/A 2021-03-18 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong. • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AO Cykliska Bolag Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4089

Garantum
1,0
90 2021-03-18 5 Indexobligation

Bild saknas

Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • SPR Cykliska Bolag Kursskyddad Kupong 4094

Garantum
1,0
2021-03-18 5 Sprinter

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till fyra cykliska aktier, en uppgång i aktiekorgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen utbetalar dessutom en kupong år 1 och år 2 på indikativt 8% per år, oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.