60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(22 stycken)

Typ
  • AC Svenska Bolag Top Pick Combo Optimal Start 4001

Garantum
2020-11-23 5 Autocall

Bild saknas

• Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 3 första månaderna (4 observationer.) en s.k optimal start. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AO Läkemedel Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4004

Garantum
1.1
90 2020-11-23 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till åtta läkemedelsaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,1. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • 2319 Aktieobligation EU Green Deal Fixed Best

Strukturinvest
100
90 2020-11-06 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 45 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2322 Fondobligation Ny Teknik

Strukturinvest
100
85 2020-11-06 6 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Swedbank Robur Ny Teknik genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • AC Svenska Bolag Combo Buffert 4005

Garantum
2020-11-23 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under riskbarriären gånger en hävstång på 1,67.

  • SPR 5G Smart Bonus x2 4003

Garantum
1.0
2020-11-23 5 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 70% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4008

Garantum
1.2
90 2020-11-23 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • SPR Nordiska bolag Smart Bonus x2 4009

Garantum
1.0
2020-11-23 4 Sprinter

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad. • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 45% eller utvecklingen för underliggande aktier. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AO Select Fixed Best 90% Kapitalskydd 4000

Garantum
1.0
90 2020-11-23 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till åtta globala aktier på temat 5G, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AO Teknikbolag Select Fixed Best 85% Kapitalskydd 4002

Garantum
1.0
85 2020-11-23 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen är kopplad till åtta teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.