Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(34 stycken)

Typ
  • AC Svenska bolag Top Pick Combo Lock & Secure 3780

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Lock & Secure – om värdet av den underliggande aktiekorgen är högre eller lika med startvärdet på någon av observationsdagarna elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen, och Lock & Secure inte har aktivierats, minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • 2115 Råvaruobligation Guld

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en börshandlad guldfond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Fonden har en maxavkastning om 100 procent. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

  • 2109 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-11-08 7 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index. Placeringen kan lösas in i förtid av emittent.

  • AO Sverige Top Pick Select Fixed Best 90% skydd 3772

Garantum
90 2019-11-21 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3774

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17,5% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3764

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen. • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • 2113 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-11-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot en korg av 8 aktier med 90 procent återbetalningsskydd på slutdagen

  • AC Svenska bolag 90% skydd 3769

Garantum
2019-11-21 6 Autocall

Bild saknas

• Placeringen passar den som har en positiv syn på den svenska ekonomin men inte vill ta för stor risk. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen återbetalas 90% av nominellt belopp.

  • KC High Yield Europa Kvartalsvis 3784

Garantum
2019-11-21 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag. • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka investeringen.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3765

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.