Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(34 stycken)

Typ
  • 2114 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
80 2019-11-08 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 2112 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2122 Autocall Nordisk Handel Combo

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • 2121 Autocall Svenska Bolag Reforest Combo L&S

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. Vid positiv korgutveckling vid någon observation erhålls 100 procent återbetalningsskydd på slutdagen. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

  • 2120 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2118 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen är placeringen skyddad mot nedgångar ned till minus 60 procent av startvärde.

  • 2123 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
0 2019-11-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AC Svenska bolag Combo Kvartalsvis 2 år 3766

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• Varje kvartal finns det möjlighet till en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong. • Möjlighet till förtida inlösen redan efter första kvartalet om aktierna ligger på eller över inlösenbarriären. Vid förtida inlösen utbetalas en kupong på indikativt 10% gånger antal kvartal placeringen varit aktiv. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • AC Svenska bolag Kvartalsvis SMart Bonus 2 år 3768

Garantum
2019-11-21 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. • Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AC Hållbar utveckling Combo 3775

Garantum
2019-11-21 5 Autocall

Bild saknas

• Underliggande bolag bidrar till en mer hållbar utveckling genom exempelvis vindkraft och biomaterial. Men också bolag vars framgång bygger på smarta lösningar för att göra bland annat industri, offentlig verksamhet och bostäder mer effektiva. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.