Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(31 stycken)

Typ
  • 1952 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Strukturinvest
0 2019-02-01 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,25 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • KO High Yield USA 3 år Kvartalsvis 3579

Garantum
100 % 2019-02-21 3 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 98 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. • För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka en investering.

  • 1956 Aktieobligation Läkemedelsbolag Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-02-01 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 läkemedelsbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 1949 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-02-01 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

  • KO High Yield USA Kvartalsvis Kreditskyddad kupong 3602

Garantum
100 % 2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

Placeringen erbjuder en årlig kupong på indikativt 8% oberoende av om det sker några kredithändelser i underliggande referensbolag. Kupongen betalas ut kvartalsvis i efterskott. • Den höga kupongen är möjlig genom att risken, som för närvarande är hög, är knuten till ett kreditberoende skydd/risk. Återbetalat belopp är beroende av om det sker några kredithändelser i placeringens underliggande exponering; CDX NA HY 31 Index med 98 referensbolag. • Det finns ett skydd mot de 15 första kredithändelserna vilket innebär att dessa inte påverkar återbetalningsbeloppet på slutdagen.

  • AC Svenska bolag Combo 3574

Garantum
2019-02-21 5 år Autocall

Bild saknas

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller ackumulerande kupong. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

  • 1946 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 9 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1953 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus

Strukturinvest
0 2019-02-01 5 år Hävstångscertifikat

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot en nordisk aktiekorg genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid korgutveckling överstigande minus 10 procent på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen.

  • 1971 Indexbevis Nordea

Strukturinvest
500 % 2019-03-04 5 år Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 500 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.