Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(26 stycken)

Typ
  • KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3712

Garantum
100 20 2019-08-29 5 Sprinter

Bild saknas

• Kupongcertifikat Tillväxtvalutor 20% Skydd passar investerare som vill ha stora kassaflöden under löptiden och är beredd att ta valutarisken på nominellt belopp på slutdagen. • Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron.

  • 2075 Marknadswarrant Nordea Bonus

Strukturinvest
0 2019-09-06 5 år Hävstångscertifikat

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot aktien Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av aktieutvecklingen och bonuskupongen.

  • KC Stena Kvartalsvis 3721

Garantum
2019-08-29 6,5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Nuvarande marknadsläge, där risken för närvarande är hög, skapar intressanta investeringsmöjligheter till den som söker en hög avkastning givet aktuell risk. • Kreditcertifikat Stena Kvartalsvis erbjuder en årlig kupong på indikativt 6% med kvartalsvis utbetalning. • Utbetalning av kupong samt återbetalning av nominellt belopp sker förutsatt att Stena AB (publ) inte drabbas av en kredithändelse. Skulle det ske förloras nominellt belopp plus kuponger som ännu ej har betalats ut. Ett återvinningsbelopp kan däremot erhållas beroende av marknadsvärdet på bolagets skuldförbindelser.

  • AC Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus 3727

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet är öronmärkt och kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Kvartalsvis kupong på indikativt 3% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

  • AC Svenska bolag 90 % skydd 3726

Garantum
90 2019-08-29 6 Autocall

Bild saknas

• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen: placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet är öronmärkt och kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 10% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier är oförändrade eller positiva. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • AC Nordiska bolag Månadsvis Kursskyddad kupong 3715

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 8,4% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 0,7% varje månad, fram till dess att inlösen sker. Detta innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

  • AC Svenska bolag Top Pick Combo 3716

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Combo – vid varje årlig observationsdag ges möjlighet till både en lägre utbetalande kupong 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över kupongbarriären eller en ackumulerande kupong 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över inlösenbarriären. • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

  • AC Nordiska bolag Low Trigger 3718

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 17,5% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • AC Swedbank & Nordea Smart Bonus 3714

Garantum
2019-08-29 6 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv eller en bonuskupong på indikativt 60% om sämst utvecklad aktie står på eller över riskbarriären på slutdagen efter 6 år. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupong på indikativt 20% gånger antal år som placeringen varit aktiv. Bonuskupong erhålls ej vid förtida inlösen.

  • AC Skogsbolag Kvartalsvis Kursskyddad kupong nr 3713

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Hög sammanlagd kupongutbetalning på indikativt 7,2% per år – oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. • Placeringen kvalificerar sig för en kursskyddad kupong på indikativt 1,8% varje kvartal, fram till dess att inlösen sker. Detta innebär att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Ökad chans till inlösen i förtid (från 1,5 år) med kvartalsvisa observationer om placeringens underliggande aktier är oförändrade eller positiva. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande kvartal.