Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(26 stycken)

Typ
  • 2061 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-09-06 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 2067 Autocall Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Strukturinvest
80 2019-09-06 1-5 år Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • KC Investment Grade Europa Kvartalsvis 3719

Garantum
2019-08-29 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Kreditcertifikat Investment Grade Europa Kvartalsvis erbjuder en årlig kupong på indikativt 5%4 med kvartalsvis utbetalning. • Placeringen har ett kreditberoende skydd/risk vilket innebär att återbetalningsbelopp och kupongutbetalning är beroende av om det sker några kredithändelser i Markit iTraxx Europe index Series 31 med 125 referensbolag. Ett skydd finns mot de 3 första kredithändelserna och dessa påverkar inte kupongen eller återbetalat belopp på slutdagen.

  • 2063 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-09-06 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • KC High Yield Europa Kvartalsvis 3723

Garantum
2019-08-29 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

• Kreditcertifikat High Yield Europa Kvartalsvis erbjuder en årlig kupong på indikativt 6,4% med kvartalsvis utbetalning. • Den höga kupongen är möjlig genom att risken, som för närvarande är hög, är knuten till ett kreditberoende skydd/risk. Återbetalningsbelopp och kupong är beroende av om det sker några kredithändelser i underliggande exponering; iTraxx Crossover Index series 31 med 75 referensbolag. • Det finns ett skydd mot de 9 första kredithändelserna och dessa påverkar inte kupongen eller återbetalat belopp på slutdagen.

  • AC Svenska bolag Low Barrier Kvartalsvis Plus/Minus 3729

Garantum
2019-08-29 5 Autocall

Bild saknas

• Kvartalsvis kupong på indikativt 2% – kvartalsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året. • Underliggande aktier kan gå ned 60% och placeringen kvalificerar sig ändå för en kvartalsvis kupong på indikativt på 2%. • Förtida inlösen – om underliggande aktier vid en kvartalsvis observationsdag ligger på eller över inlösenbarriären löser placeringen in i förtid (kvartalsvis från år 1). Nominellt belopp återbetalas tillsammans med den sista kupongen plus ev. ackumulerade kuponger.