60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(25 stycken)

Typ
  • AO Svenska cykliska bolag SFB 90% kapitalskydd 4269

Garantum
1,0 N/A 90% 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • 2530 Indexbevis Europeiska Banker Platå

Strukturinvest
450% indikativt, lägst 360% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 450 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • 2532 Indexbevis Grönt USA Platå

Strukturinvest
350% indikativt, lägst 280% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 350 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • AO Hälsovård SFB 85% kapitalskydd 4282

Garantum
1,5 N/A 85 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en social obligation som producenten ger ut. Det innebär att pengarna används för att finansiera nya och befintliga projekt med positiva sociala effekter. • Avkastningsmöjlighet från en korg med 6 hälsovårdsaktier. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,5. • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Daimler & Volvo Kvartalsvis 4270

Garantum
N/A 2021-11-18 5 Autocall

Bild saknas

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 4% per kvartal gånger antal kvartal som placeringen är aktiv. • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösenoch kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

Strukturinvest
400% indikativt, lägst 320% N/A 2021-11-05 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

  • Europeiska bygg- och konstruktionsbolag 4283

Garantum
2,1 N/A 2021-11-18 3 Sprinter

Bild saknas

• En spännande inramning för europeiska bygg- och konstruktionsbolag efter stora fiskala satsningar, ekonomisk återhämtning, fortsatt låga räntor och trots detta alltjämt relativt låga värderingar. • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 2,1 gånger aktiekorgens eventuella uppgång. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • AO Europeiska cykliska bolag SFB 90% kapitalskydd 4271

Garantum
1,0 N/A 90 2021-11-18 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.

  • AC Nordiska Bolag #1 Kvartalsvis Smart Bonus 2 år 4280

Garantum
N/A 2021-11-18 2 Autocall

Bild saknas

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. Om placeringen inte löses in i förtid och samtliga aktier på slutdagen observeras under sin startkurs finns det chans till avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus. • Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge som sämst utvecklad aktie slutar på eller över riskbarriären vid slutdagen. • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

  • 2527 Autocall Nordisk Telekom

Strukturinvest
N/A 0 2021-11-05 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en halvårsvis ackumulerande kupong om indikativt 7 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.