Senaste nyheterna60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(28 stycken)

Typ
  • 2157 Kreditbevis Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2020-01-31 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • AIO Ryssland Tillväxt NOK 3843

Garantum
1,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med exponering mot Ryssland, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen är exponerad mot NOK vilket innebär en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan NOK och SEK förändras under placeringens löptid. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Placeringen tecknas med 10% överkurs. Överkursen inte är kapitalskyddad och förloras således vid utebliven utveckling för indexet.

  • 2159 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2020-01-31 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • Sirius Kreditbevis High Yield Europa 2001

Nord FK
2020-02-14 Ca 5 år Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis HY 2001 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med kvartalsvis utbetalning som ger investerare indikativt 5 % per år (lägst 4 %) med exponering mot iTraxx Crossover Index series 32 under löptiden. Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 9 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • AIO Europeiska banker NOK 3846

Garantum
1,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med med exponering mot den europeiska banksektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Placeringen är intressant för en investerare som tror på en återhämtning för Europas banker, men som samtidigt vill begränsa risken. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.

  • AIO Asien Tillväxt NOK 3844

Garantum
2,0 100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från tre index med exponering mot Asien, en uppgång i underliggande index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 2,0. • Placeringen är exponerad mot NOK vilket innebär en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan NOK och SEK förändras under placeringens löptid. • Vid en negativ utveckling för underliggande index är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Placeringen tecknas med 10% överkurs. Överkursen inte är kapitalskyddad och förloras således vid utebliven utveckling för indexen.

  • 2158 Kreditbevis USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2020-01-31 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • Sirius Kreditbevis High Yield USA 2002

Nord FK
2020-02-14 Ca 5 Kreditcertifikat

Bild saknas

Sirius Kreditbevis High Yield USA 2002 erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 45 % (lägst 4o %) förutsatt att inte fler än 15 kredithändelser inträffat i referensbolagen på CDX NA HY 33, v2, under löptiden. På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen. Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

  • AIO Global infrastruktur NOK 3829

Garantum
100 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Avkastningsmöjlighet från ett index med bolag från infrastruktursektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0. • Underliggande index innehåller bolag som är verksamma i sektorer som bedöms kunna gynnas av den pågående såväl miljömässiga som teknologiska omställningen i världen. • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.

  • AO Global Triuple Impact Östersjölaxen 3845

Garantum
1,3 90 2020-02-17 5 Indexobligation

Bild saknas

• Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. • Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med bolag som bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3. • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.