Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(31 stycken)

Typ
  • 1945 Kreditobligation Europa High Yield

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1971 Indexbevis Nordea

Strukturinvest
500 % 2019-03-04 5 år Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot Nordea genom en indikativ deltagandegrad om 500 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • AIO Sverige/Guld 90 % Skydd 3588

Garantum
120 % 90 % 2019-02-21 6 år Indexobligation

Bild saknas

• Nasdaq OMXS30 DUO Index är designat för att ha en stark aktieexponering under stabila marknader för att balansera om allokeringen mot guld under mer turbulenta tider. • Avkastningsmöjlighet från Nasdaq OMXS30 DUO Index, en uppgång i underliggande index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2. • Vid en negativ utveckling är 90% av nominellt belopp skyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 6 år.

  • KO Stena Kvart 3578

Garantum
2019-02-21 6 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i en företagsobligation. • En årlig kupong fås genom att återbetalningsbeloppet är knutet till bolaget Stena AB (publ). Återbetalning av nominellt belopp och kupongutbetalning är beroende av att det inte sker någon kredithändelse i Stena AB (publ).

  • KO High Yield Europa kvart 3577

Garantum
2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 74 High Yield-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • KO IG Europa kvart 3586

Garantum
2019-02-21 5 år Kreditobligation

Bild saknas

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 125 Investment Grade-bolag. Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

  • 1947 Räntebevis Stena

Strukturinvest
0 2019-02-01 6 år Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

  • Kreditobligation Europa High Yield 5

SIP Nordic
2019-02-15 5 år, 60 mån Kreditcertifikat
This is a dummy picture since i couldn find the image column

En Kreditobligation mot ITraxx Crossover Index Series 30(Europa) Placeringen ger en årlig kupong på Indikativt 8,5% med utbetalning kvartalsvis i efterskott • ISIN SE001204037

  • 1946 Kreditobligation USA High Yield

Strukturinvest
9 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 9 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

  • 1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-02-01 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.