Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(39 stycken)

Typ
  • Autocall Svenska Exportbolag Low Trigger

Nord FK
2019-04-03 5 Autocall

Bild saknas

Placeringen ger exponering mot fyra svenska exportföretag, vilka gynnas av en svagare krona. Möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,0% per år erbjudes vid förfall. Placeringen är inte kapitalskyddad och har en löptid om som mest 5 år. Obligationens nominella belopp betalas tillbaka på återbetalningsdagen i SEK under förutsättning att ingen aktie slutar mer än 40% ner från sin startnivå.

  • 1997 Autocall Svensk Verkstad Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2002 Autocall Nordisk Försäkring Combo

Strukturinvest
2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska försäkringsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 2000 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2,25 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 1999 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1998 Autocall Nordisk Telekom Combo

Strukturinvest
0 2019-04-18 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1992 Aktieobligation Fintech Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-04-18 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 fintech-bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

  • 1991 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
2019-04-18 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1990 Indexbevis Sverige TwinWin

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-04-18 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning om indikativt 100 procent av indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

  • 1989 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Strukturinvest
7 % indikativt 0 2019-04-18 5 år Kreditobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företags- obligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.