Senaste nyheterna


60 160 240
0 50 100
90 95 100
1 3 5

Inlogging krävs

Skaffa gratis konto nu

1 4 7
1 3 5
Marknad
Vol.
Upp Neutral Ned
Upp
Ned
Teckningsdatum
 

Sortera mellan datum

Sök:

(35 stycken)

Typ
  • Autocall Nordea 3607

Garantum
2019-02-21 5 Autocall

Bild saknas

• Placeringen ger möjlighet till hög ackumulerande kupong på indikativt 25% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktie observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv. • Riskbarriär – i det fall underliggande aktie fallit med mer än 25% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska kursutvecklingen för Nordea. Inga kuponger betalas ut.

  • 1979 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Strukturinvest
0 2019-03-08 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och betalar ut en kursoberoende kvartalsvis kupong om indikativt 2.25 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1978 Autocall Svenska Bolag Combo

Strukturinvest
0 2019-03-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde

  • 1976 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Strukturinvest
0 2019-03-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1975 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-03-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation

  • 1972 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Strukturinvest
0 2019-03-08 1-5 år Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1970 Aktieobligation Fintech Fixed Best

Strukturinvest
100 90 2019-03-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 fintech-bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag

  • 1969 Aktieobligation Svenska Bolag

Strukturinvest
100 100 2019-03-08 5 Indexobligation
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat på ordinarie återbetalningsdag.

  • 1968 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Strukturinvest
2019-03-08 1-5 Autocall
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid förfall. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

  • 1967 Indexbevis Sverige TwinWin

Strukturinvest
Uppsida 150 %. Nedsida 100 % (ned till 70 %) 2019-03-08 5 Sprinter
This is a dummy picture since i couldn find the image column

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning om indikativt 100 procent av indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.