Arrangörer


En arrangör av en strukturerad produkt sköter upphandling av produkten för kunders räkning. Utöver det gör arrangören många andra saker såsom paketering, marknadsföring, ser till att alla värdepapper som skapas hamnar på rätt depå, hanterar andrahandsmarknaden för kunder räkning m.m.

De viktigaste tjänsterna är dock produktideer och upphandling där arrangören har en omfattande kunskap om hur olika marknadsvillor påverkar möjligheterna för olika typer av produkter. Det gör att arrangören kan plocka fram olika typer av lösningar för olika marknadslägen och dessutom variera dem på ett sätt som gör att olika lösningar passar olika kunder. Efter att ha genererat produktideer som drar nytta av det nuvarande marknadsläget – det kan t.ex vara så att priset för att skapa ett effektivt kapitalskydd för kunden är lågt – så handlar arrangören upp de instrument och värdepapper som ingår i produkten från olika investmentbanker. Genom ett brett kontaktnät, stora volymer samt kunskaper om vad som är rätt pris på olika komponenter kan arrangören skapa produkter som är bättre prissatta än vad en enskild individ kan göra själv. I princip fungerar det på samma sätt som när vilken grossist som helst köper upp stora volymer av en viss vara, vare sig det är godis, kläder, reservdelar till en bil eller obligationer; grossisten för med sig överblick över hela marknaden, stordriftsfördelar och kunskap. Det finns ibland en nidbild av att vem som helst kan skapa samma lösning på egen hand. Sanningen är att det endast är i undantagsfall, som när det för det för det första handlar om en större institution eller åtminstone större kapital och för det andra en lösning med begränsad komplexitet, som det kan vara effektivt att försöka skapa produkten själv. I andra fall kommer de faktiska kostnaderna att överstiga det arvode som arrangören tar för att skapa en effektiv lösning samtidigt som produkten sannolikt har lägre kvalitet, om inte i primärmarknaden så garanterat i andrahandsmarknaden.

Arrangören kan alltså sägas fungera som en grossist åt den distributör som du som kund har kontakt med. Man kan faktiskt se hela värdekedjan i strukturerade produkter på sätt som liknar den avseende mer traditionella produkter. Först har du en fabrik som tillverkar något. Det är i vårt fall en investmentbank; den ger ut obligationer som är basen i de flesta strukturerade produkter samt ingår avtal om eventuella framtida leveranser om aktier under vissa villkor. Dvs i klartext man ”producerar” en option som sedan kombineras med obligationen i en strukturerad produkt. Sedan, återigen precis som i värdekedjan för andra varor, så är det i första hand grossister som har kontakt med fabriken. I vårt fall arrangörer som väljer mellan olika ”fabriker” för att få lägsta möjliga pris och högsta möjliga kvalitet. Grossisten / arrangören i sin tur har ett nätverk av distributörer; olika rådgivare som på egen hand inte har tid eller möjlighet att utöver att faktiskt ge råd till kunder om olika placeringar också skapa produkten själv. Det är alltså som i vilken ”produktionsprocess” som helst; varje led specialiserar sig på en del av värdekedjan för att tillföra värde och överlåter åt andra att göra de saker som ligger utanför den egna kompetensen. Arrangören hjälper dig som kund att hitta produktidéer som passar marknadsläget, att handla upp dessa till bästa möjliga pris och att sedan hantera ”efterbörden” i form av värdepappersadministration och andrahandsmarknad.