Om oss


Struktanalys är en oberoende källa för information om strukturerade produkter. Cirka en halv miljon svenskar äger strukturerade produkter i någon form och den gruppen blir allt större för varje dag. I takt med att marknaden mognar ökar också utbudet, både i antal produkter och i termer av komplexitet. Struktanalys hjälper därför i första hand rådgivare med en oberoende analys av alla produkter som kommer ut på marknaden.

För varje produkt som kommer ut på marknaden producerar Struktanalys en oberoende rapport. Den innehåller för det första en rent kvalitativ sammanställning av produktens villkor samt en beskrivning av för- och nackdelar, underliggande samt om det är några specifika villkor som det är viktigt att tänka på innan man investerar. Den andra delen av rapporten är kvantitativ och visar på sannolikheten för olika utfall. Generellt kan sägas att en strukturerad produkt alltid är en investering i en eller annan underliggande vara, t.ex ett aktieindex. I en direktinvestering i index är risker och möjligheter relativt tydliga (om än svårbedömda); går det upp 5 procent tjänar du 5 procent, faller det 5 procent så förlorar du 5 procent osv. I en strukturerad produkt kan man säga att man tar samma underliggande men tillför några villkor. Ett exempel kan vara att produkten är kapitalskyddad, dvs att om underliggande faller så får investeraren tillbaka insatt kapital. Att tillföra villkor behöver följaktligen absolut inte vara negativt, däremot tillför det en grad av komplexitet. När man då ska bedöma om det är värt att ha ett kapitalskydd – eller andra liknande villkor – är det därför rimligt att man frågar sig hur sannolikt ett negativt utfall är. Det är precis detta Struktanalys gör i den kvantitativa delen av rapporten. Där görs en simulering av en stor mängs framtida utfall och dessa sammanfattas i enkla grafer. Sedan görs samma tester på historiska data så att det går att få en uppfattning om hur det hade gått om man hade investerat i produkten över tid. Sammantaget ger rapporten en rådgivare tillsammans med kund ett bättre beslutsunderlag vid en investering.

Utöver denna rapport gör Struktanalys också rapporter på de vanligaste underliggande aktierna och indexen samt en rapport över kreditkvaliteten hos emittenten. Dessa båda rapporter uppdateras på månadsbasis och finns tillgängliga för alla som abonnerar på tjänsten. Där ingår också en databas på de fastställda villkoren, acess till Månadens Portfölj, möjlighet att göra portföljrapporter på produkter från alla arrangörer, jämföra produkter m.m.

Struktanalys AB ägs och drivs av Johan Tjeder som har över 20 års erfarenhet från derivatmarknaden i olika former bland annat som mäklare, trader, analytiker, förvaltare, utbildare m.m. Han har skrivit Optionshandboken på Aktiespararnas förlag och ett stort antal artiklar i olika tidsskrifter. Han har bland annat förvaltat en fond av strukturerade produkter och i olika former medverkat i att arrangera produkter. Övriga delägare och samarbetspartners är bland annat Modelity som är ett prisbelönt mjukvaruföretag inom finanssektorn samt Laika Consulting som är ett företag som är specialiserat på marknadsföring av tjänster inom den finansiella sektorn.

Exempelanalyser

 

Vår bokföring och ekonomi sköts av Sifferhjälpen Ekonomibyrå AB som vi rekommenderar varmt.