Allmänt


Strukturerade produkter

Vad är en strukturerad produkt? Och vad finns det för typer av produkter på marknaden?

Strukturerade produkter är egentligen både ett dåligt och ett, i viss mån, beskrivande begrepp för vad det handlar om. I grunden handlar det om paketering; olika värdepapper och finansiella instrument paketeras ihop till ett värdepapper. I det avseendet kan man säga att produkten struktureras.

Samtidigt låter det mer komplext än vad det är alla gånger; i viss mån kan man ju säga att en mer traditionell portfölj är strukturerad. Den innehåller en del aktier, en del obligationer och lite annat smått och gott för att den totalt sett ska få vissa egenskaper som förvaltaren vill ha. Sett ur det perspektivet är även 4:e AP-fondens portfölj strukturerad, även om de olika komponenterna i portföljen lever sitt eget liv och kan justeras, eller rebalanseras på förvaltarspråk, när som helst.

 

Hur fungerar en strukturerad produkt?

En strukturerad produkt fungerar inte som vilken portfölj som helst – för det är den inte. Poängen med en strukturerad produkt är att den, genom att kombinera olika värdepapper, låter investeraren skapa egenskaper för totalportföljen som är önskvärda, även om delar av portföljen inte går bra. I en strukturerad produkt är man i första hand ute efter den övergripande effekten, inte om det är värdepapper A eller värdepapper B som skapar effekten.

 

Indexobligation

Indexobligationer är den mest traditionella formen av en strukturerad produkt. Genom att köpa en obligation och använda den förväntade räntan till att köpa en köpoption struktureras investeringen. Under löptiden vet vi inte hur dessa kommer att utvecklas men vi vet att obligationen på slutdagen betalar tillbaka det nominella beloppet.

Samtidigt vet vi vad optionen är värd givet en viss nivå på den underliggande varan. Tillsammans skapar dessa en hög förutsägbarhet över tid. Poängen med indexobligationen är i första hand det kapitalskydd den skapar, samtidigt som kunden har kvar delar av den potentiella uppgången.

Du kan läsa mer om indexobligationer här!

 

Autocall

Andra produkter har andra egenskaper, som exempelvis Autocallen som kan ge hög direktavkastning om vissa villkor är uppfyllda. Det kan med andra ord vara ett sätt att öka sin avkastning i en stillastående eller i vissa fall till och med svagt fallande marknad.

Sprintern kan vara ett sätt att få högre utväxling på en kursuppgång i utbyte mot att man inte får ta del av de underliggande företagens utdelningar. Poängen är att de derivat som ingår i de flesta strukturerade produkter är flexibla instrument som gör att produktens egenskaper i stort sett kan skräddarsys till att passa kundens marknadstro och riskvillighet. Därför kan strukturerade produkter ofta passa i en portfölj.

Du kan läsa mer om autocalls här!

 

Vad händer när produkterna blir för komplexa?

Ett problem som kan uppstå är när produkterna blir för komplexa. Det kan ofta ske när en viss marknadstrend har pågått länge och villkoren egentligen inte längre är attraktiva för en viss produkttyp. Hela värdekedjan från investmentbank till slutkund har då vant sig vid en viss nivå på villkoren, exempelvis att en produkt minst ska ha 100 procent kapitalskydd och 100 procent deltagandegrad.

I ett sådant läge går det i regel inte längre att få exempelvis 100 procent deltagandegrad med en traditionell enkel lösning, vilket ökar komplexiteten i produkten för att nå de villkor som man kunde nå tidigare. Om man generaliserar kring sådana här marknadslägen kan man säga att i en eller annan form så ökar risken och/eller så sjunker den potentiella avkastningen. Det är också i ett sådant läge som behovet av Struktanalys-tjänster med genomlysning och förståelse ökar.

 

Ökad förutsägbarhet och anpassningsbarhet

Generellt sett är strukturerade produkter bra lösningar då de ökar förutsägbarheten och samtidigt i större utsträckning kan skräddarsys till den individuella riskaptiten och marknadstron. Risken, som vi försöker bistå kunder med att undvika, är att det i vissa fall förs in en grad av komplexitet som gör att kunden får svårt att bedöma hur höga riskerna är eller vilken potentiell avkastning produkten egentligen har.

Många i värdekedjan, från investmentbank till rådgivare, har också en tendens att glömma bort att många saker är enkla för dem av det faktum att det är något som de möter varje dag på jobbet. För den som i likhet med de flesta ägnar sina dagar åt något annat än strukturerade produkter är det sannolikt så att mycket av det man möter är nytt, vilket givetvis gör det svårare. Det är skillnad på att fråga en taxichaufför i London och en turist i samma stad om det är komplext att hitta från punkt A till punkt B inom staden.

 

Använd Struktanalys för att fatta bättre beslut

På Struktanalys vill vi, genom att tillhandahålla analys till distributören, hjälpa slutkunden att fatta ett rationellt baserat beslut. Vi tycker att strukturerade produkter ofta är bra lösningar men vi vill att kunden ska gå in i affären med öppna ögon och förstå vilka risker och möjligheter affären verkligen har. Detta är något som kan uppnås med analys och genomlysning.

Läs mer om strukturerade produkter i vår blogg, och kolla gärna in vad det är vi erbjuder i vår shop!