Indexobligation (AIO)


Vad är en indexobligation och varför ska man investera direkt i ett index?

En indexobligation är en investering som är kopplad till en underliggande vara, ofta ett aktieindex. Om indexet faller under obligationens löptid är hela, eller ned till 90 procent, av den initiala investeringen garanterad av utgivaren. Om underliggande index däremot stiger är investeringen kopplad till detta index. Hur stor andel av indexets avkastning som indexobligationen ger kallas för deltagandegrad. Denna varierar beroende på aktuella villkor på marknaden. Indexobligationen brukar sägas kombinera tryggheten i en obligation med de möjligheter som finns på aktiemarknaden.

 

Aktieindexobligationer

En aktieindexobligation är den vanligaste och äldsta formen av strukturerad produkt. Den ger en exponering mot en eller flera aktiemarknader samtidigt som det insatta kapitalet garanteras helt eller delvis. En aktieindexobligation består av en obligation som garanterar kapitalet tillbaka på slutdagen och en option som ger en exponering mot den underliggande marknaden.

Villkoren i en aktieindexobligation blir bättre desto högre räntan är och ju mindre optionen kostar, det vill säga ju lägre volatiliteten i den är. Ofta ökar efterfrågan på indexobligationer efter en period med större rörelser på börsen då optionerna i regel är dyra. Det kan därför vara lönt att försöka öka investeringar i indexobligationer under perioder med låg volatilitet för att ha ett skydd då kurssvängningarna ökar.

 

Viktiga begrepp relaterat till indexobligationer

För de som inte har hållit på så mycket med indexobligationer är det kanske på sin plats att börja med att definiera några begrepp.

  • Obligation

För det första får den bara kallas obligation om det insatta kapitalet garanteras till minst 90 procent. I de fallen tecknar man obligationen till en så kallad överkurs. Det betyder att om obligationen är värd minst 100 procent på slutdagen så köper man den för exempelvis 110 procent från start. Att teckna till överkurs ökar givetvis risken i produkten men det ökar också den potentiella avkastningen genom att mer kapital kan investeras i optioner.

  • Deltagandegrad (uppräkningsfaktor eller omräkningsfaktor)

Den potentiella avkastningen ökar genom att den så kallade deltagandegraden ökar. Deltagandegraden säger hur hög avkastningen på obligationen blir i förhållande till det underliggande indexet. En deltagandegrad på exempelvis 120 procent säger att avkastningen i obligationen kommer att vara 1,2 gånger avkastningen i underliggande index om detta stiger. Det betyder alltså att en uppgång på 10 procent i underliggande index ger 12 procent i obligationen.

Tänk på att det här bara gäller på obligationens slutdag; under löptiden kan det i vissa fall vara så att obligationen kan ha fallit något trots att underliggande index stigit något. Deltagandegrad kallas ibland också för uppräkningsfaktor eller omräkningsfaktor.

 

Varför investera direkt i indexet?

En vanlig fråga som vi ofta får är varför man ska investera direkt i indexet, om det nu är så att man garanterat får det insatta kapitalet tillbaka vid nedgång och samma (ibland högre) avkastning om det går upp? Det är förstås en berättigad fråga men man glömmer då bort utdelningar. Låt oss anta att utdelningarna utgör 4 procent av indexvärdet, det betyder att utdelningarna ger ett skydd på dryga 12 procent under en treårsperiod.

 

Fallstudie: indexobligation

I vår shop hittar du analyser av många olika aktieindexobligationer, exempelvis Sirius OMX Platå, Asien Tillväxt och Ryssland Tillväxt.

För att bättre illustrera hur det kan gå till har vi tagit fram följande fiktiva exempel. Denna viktiga indexobligation har 3 års löptid, kapitalskydd på 100 procent och en deltagandegrad på 120 procent. Det betyder att en direkt investering i det underliggande indexet kommer att vara en mer attraktiv investering så länge som indexet inte faller mer än 12 procent eller stiger mer än 60 procent.

Om indexet faller med 12 procent får investeraren i obligationen tillbaka det insatta kapitalet i linje med kapitalgarantin medan investeraren i index visserligen får kapitalet urgröpt med 12 procent men har erhållit utdelningar på 12 procent. Ska man vara petig så har investeraren dessutom fått det kapitalet tidigare och genom ränta på ränta så är de värde något mer än kapitalgarantin.

Stiger index med 60 procent får investeraren i obligationen 72 procents avkastning eftersom den räknas upp med 1,2 i linje med deltagandegraden. Investeraren i index får också 60 procent i avkastning plus utdelningarna på 12 procent (som återigen är värda något mer eftersom de kommer tidigare i tiden), det vill säga totalt sett 72 procents avkastning.

Ibland är det dock bättre att fokusera på den övergripande bilden; att se hela skogen och inte fastna för mycket på enskilda träd.

 

Är garantiprodukter en dålig lösning?

Med ovan i åtanke är det värt att nämna att garantiprodukter inte på något sätt är en dålig lösning. För de allra flesta ger en lösning med kapitalskyddade produkter en förutsägbar risk och en potentiell avkastning, vilket i sin tur ger en helt annan möjlighet att planera sin ekonomi. Det är dock viktigt att kunna gå in i dem med öppna ögon för att ha en möjlighet att kunna utvärdera olika investeringsalternativ på ett seriöst sätt.

 

Den asiatiska svansen

En annan sak man bör vara medveten om är den så kallade asiatiska svansen. Begreppet har ett lite underligt namn men syftar till den genomsnittsberäkning som genomförs under slutperioden. Istället för att mäta var indexet står på slutdagen genomförs en beräkning av genomsnittet för indexet under en period som kan variera mellan ett par månader och upp till över ett år.

Emittenter och arrangörer hänvisar ofta till att detta minskar kundens risk för en större nedgång under slutet av perioden. Det är visserligen korrekt men det innebär också att kunden inte deltar i en större uppgång under slutet av perioden. Det verkliga skälet till att en så kallad asiatisk svans ofta används är det minskar kostnaden för optionen och därmed kan deltagandegraden öka. Utan att krångla till det med alltför mycket teknikaliteter, så beror detta i sin tur på att det inte kostar säljaren av optionen lika mycket att hedga positionen.

En aktieindexobligation är alltså i första hand en investering för att motverka risk snarare än att skapa maximal avkastning. Ju lägre utdelningarna är i det underliggande indexet och ju högre deltagandegraden är, desto högre är förstås den relativa avkastningspotentialen i en garantiprodukt. Avkastningspotentialen är också beroende av om du väljer att teckna produkter med överkurs eller inte.

 

Struktanalys kan hjälpa dig med indexobligationer

Oavsett om du i första hand köper en indexobligation för skyddet eller för avkastningspotentialen så är det bästa sättet att utvärdera den att bryta ned den i sina beståndsdelar. Obligationen är inte speciellt svår att värdera; om det som sedan blir över till optioner visar sig innebära en konkurrenskraftig premie innebär det i sin tur att produkten får godkänt. Surfa gärna in på vår blogg där vi ger dig både senaste nytt och djupgående analyser. Kontakta oss så pratar vi mer om indexobligationer!