Arrangörer


Vad är en arrangör av en strukturerad produkt och vilka tjänster erbjuds?

En arrangör av en strukturerad produkt sköter upphandling av en produkt för kundens räkning. Utöver det gör arrangören många andra saker, exempelvis:

  • Paketering
  • Marknadsföring
  • Kontroll av värdepapper
  • Andrahandsmarknad

 

Produktidéer och upphandling

De viktigaste tjänsterna är dock produktidéer och upphandling där arrangören har en omfattande kunskap om hur olika marknadsvillkor påverkar möjligheterna för olika typer av produkter. Det gör att arrangören kan plocka fram olika typer av lösningar för olika marknadslägen och dessutom variera dem på ett sätt som gör att olika lösningar passar olika kunder.

Efter att ha genererat produktidéer som drar nytta av det nuvarande marknadsläget, det kan exempelvis vara så att priset för att skapa ett effektivt kapitalskydd för kunden är lågt, så handlar arrangören upp de instrument och värdepapper som ingår i produkten från olika investmentbanker.

 

Bättre prissättning

Genom ett brett kontaktnät, stora volymer och kunskaper om vad som är rätt pris på olika komponenter, kan arrangören skapa produkter som är bättre prissatta än vad en enskild individ kan göra själv. I princip fungerar det på samma sätt som när vilken grossist som helst köper upp stora volymer av en viss vara, vare sig det är godis, kläder, reservdelar till en bil eller obligationer; grossisten har en överblick över hela marknaden, stordriftsfördelar och kunskap.

Det finns ibland en nidbild av att vem som helst kan skapa samma lösning på egen hand. Sanningen är att det endast är i undantagsfall, som när det för det för det första handlar om en större institution eller åtminstone större kapital och för det andra en lösning med begränsad komplexitet, som det kan vara effektivt att försöka skapa produkten själv. I andra fall kommer de faktiska kostnaderna att överstiga det arvode som arrangören tar för att skapa en effektiv lösning samtidigt som produkten sannolikt har lägre kvalitet, om inte på primärmarknaden så garanterat på andrahandsmarknaden.

 

Sköter kontakt med distributörer

Arrangören kan alltså sägas fungera som en grossist åt den distributör som du som kund har kontakt med. Man kan faktiskt se hela värdekedjan i strukturerade produkter på sätt som liknar den avseende mer traditionella produkter. Först har du en fabrik som tillverkar något. Det är i vårt fall en investmentbank som ger ut de obligationer som är basen i de flesta strukturerade produkter samt ingår avtal om eventuella framtida leveranser om aktier under vissa villkor.

I klartext producerar man en option som sedan kombineras med obligationen i en strukturerad produkt. Sedan, återigen precis som i värdekedjan för andra varor, är det i första hand grossister som har kontakt med fabriken. I vårt fall arrangörer som väljer mellan olika tillverkare för att få lägsta möjliga pris och högsta möjliga kvalitet. Grossisten/arrangören i sin tur har ett nätverk av distributörer; olika rådgivare som på egen hand inte har tid eller möjlighet att utöver att faktiskt ge råd till kunder om olika placeringar också skapa produkten själv.

Det hela fungerar med andra ord som i vilken produktionsprocess som helst där varje led specialiserar sig på en del av värdekedjan för att tillföra värde och överlåter åt andra att göra de saker som ligger utanför den egna kompetensen. Arrangören hjälper dig som kund att hitta produktidéer som passar marknadsläget, att handla upp dessa till bästa möjliga pris och att sedan hantera efterbörden i form av värdepappersadministration och andrahandsmarknad.

Om du vill lära dig mer om strukturerade produkter får du gärna läsa vår blogg. När du sedan är redo kan du kontakta oss och teckna ett abonnemang eller titta runt i shopen på egen hand och köpa analyser och rapporter styckvis.